Jozefína Mikovínyová: Listy z vojny

Publicistika

Jozefína Mikovínyová: Listy z vojny

19. 06. 2017 10:51

V tomto roku si pripomíname 60. výročie začiatku rozhlasového vysielania z Banskej Bystrice. Z bohatej produkcie banskobystrického rozhlasového štúdia vybrala Marcela Čížová umelecko-dokumentárne pásmo Listy z vojny. Autorka Jozefína Mikovínyová ho zostavila z listov účastníkov protifašistického odboja, ktoré sú uložené v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. Úryvky z korešpondencie čítajú: Ján Kováčik, Ján Zaťko, Marcela Čížová, Egon Tomajko a Martin Kopor. Slovom sprevádzajú historik Ján Stanislav a archivárka Mária Schwarcová.

Fedor Mikovič pracoval v banskobystrickom rozhlasovom štúdiu 38 rokov. So spisovateľom Ladislavom Ballekom pripravovali reláciu Rádiovíkend, ktorá propagovala náš cestovný ruch, folklór, prírodné krásy a národné klenoty. V rozhlase pripravil a moderoval takmer dvetisíc relácií. Autorsky pripravil okolo päťsto umelecko-dokumentárnych pásiem, literárnych kompozícií a fíčrov. Vyberáme fíčer o knihách z Tranovského knižnice v Liptovskom Mikuláši V dozretej litere (1996).

Mária Rázusová-Martáková písala literárne profily, kultúrno-spoločenské črty, úvahy, prednášky, správy, polemizovala o prekladateľskom umení a jazyku. Ale vari najväčšmi sa zapísala do povedomia detských čitateľov, ktorým sa vo svojej poézii prihovárala peknou slovenčinou a zvonivým rytmom. Dokázala naplno zaujať myseľ a fantáziu detí. V relácii Vysielanie pre školy z roku 1962 rozpráva o tom, ako vznikali jej básne pre mládež.

V týchto dňoch si pripomíname smutné 10. výročie úmrtia významného rozhlasového dramaturga a dramatika Jána Vdovjáka. V rozhlase pracoval takmer 40 rokov, najskôr ako literárny redaktor a neskôr ako vedúci dramaturg. Ako dramatik napísal hry Malý výlet, Nepochopenie, Gin s tonikom, Džungo, Hľadanie, Lúčenie a Siedmy deň.

Autorsky pripravil množstvo rozhlasových životopisných pásiem a zdramatizoval viacero literárnych diel svetových autorov. Zostavil zborníky Svetové rozhlasové hry a Divadlo bez kostýmov a napísal niekoľko štúdií o teórii a problémoch rozhlasovej tvorby. S Jánom Vdovjákom sa v roku 1996 rozprával rozhlasový archivár František Horváth.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

 

Živé vysielanie
??:??