Spomienka na Jozefa Bednárika - Taký bol veľký režisér a herec

Publicistika

Spomienka na Jozefa Bednárika - Taký bol veľký režisér a herec

11. 09. 2017 14:02

Nedožité 70. narodeniny Jozefa Bednárika si pripomenieme pásmom Spomienka na Jozefa Bednárika - Taký bol veľký režisér a herec (2013), ktoré autorsky pripravil Martin Jurčo. Na slávneho, no skromného režiséra a herca spomínajú mnohí jeho kolegovia, priatelia, obdivovatelia. Uveďme ho však jeho vlastnými slovami.

Jeho životné krédo: „Neťahaj ani Boha, ani osud, ani úspech, ani šťastie za nohy! Ak majú prísť, tak prídu! A keď nie, ber to zľahka!" Čo pajedilo Bednárika na svete? „Existencia cigariet, monštruózne zveličovanie úspechu, príliš dlho trvajúce leto, poslanci dlho sediaci v parlamente, neznášanlivosť, fetišizácia všetkého amerického a fanatizmus každého druhu: politický, náboženský i divadelný!"

Ako hodnotil vlastnú tvorbu: „Najradšej mám nitriansky Kabaret, najpyšnejší som na muzikál Grand Hotel na Novej scéne a najnespokojnejší som bol s pražskou muzikálovou verziou Dvořákovej Rusalky."

V týchto dňoch si pripomíname 60. výročie začiatku rozhlasového vysielania z Banskej Bystrice. Redaktorka Marcela Čížová vybrala pre poslucháčov Rádia Pyramída prvú reláciu Rozhlasový týždenník Banskobystrického kraja, ktorá sa vysielala 5. septembra 1957 a nesie na sebe patinu čias i vtedajšej ideológie.

Boli to časy zakladania jednotných roľníckych družstiev, budovania ošipární, časy, keď povolanie baníka bolo tým najlepším na svete. Ale na druhej strane nám tento program umožní pohľad do čias, ktoré sa nám dnes zdajú nepochopiteľné, aj keď sme ich žili, ba podaktorí i tvorili.

Od narodenia politika, publicistu a diplomata Vladimíra Clementisa uplynulo 115 rokov. V zinscenovanom procese ho v roku 1952 odsúdili na smrť a popravili. V roku 1963 ho posmrtne rehabilitovali. V našej histórii nemáme veľa osobností, v ktorých by sa stelesnili hodnoty občiansko-politické a mravné, kultúrne a sociálne, národné, ale aj všeľudské. Pripomeňme si jeho odkaz pásmom Júliusa Farkaša z rozhlasového cyklu Podobizne (1992).

Martin Benka je jedným zo zakladateľov slovenskej výtvarnej moderny prvej polovice 20. storočia. Svojim dielom vyznal lásku, úctu a obdiv k Slovensku, jeho prírode a ľudu. Neinšpiroval sa len krajinou samotnou, ale i krásou ľudového výtvarného prejavu a melodikou spevu. Citlivo vnímal výnimočnosť tradičnej ľudovej kultúry, tvorivú silu jej prejavu.

Väčšina jeho diel zachytáva slovenskú prírodu, monumentálne prírodné scenérie, vysoké oblaky a široké obzory, roviny a vlniace sa obilné polia vo vzácnej súhre s človekom. Rád zobrazoval ľudí na poliach, lúkach, na rúbaniskách a v horách. Výtvarnou formou hovoril o ľude, jeho biede i námahe, vzbudzoval úctu k nemu a k jeho práci.

Pri príležitosti 129. výročia narodenia Martina Benku vyberáme jeho rozhlasový profil z cyklu Galéria slávy (2010) z pera spisovateľa Jozefa Leikerta a z úst herca Vladimíra Minaroviča.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: Henrich Mišovič, TASR]

 

Živé vysielanie
??:??