Genius loci - túry podľa literatúry - Modralová

Publicistika

Genius loci - túry podľa literatúry - Modralová

18. 12. 2017 14:28

Redaktor Marián Grebáč sa vybral nahrávať vianočné vydanie relácie Genius loci - túry podľa literatúry (2012) na severný pól. Nemusíte mu ani závidieť, ani ho ľutovať. Pôjde len na ten náš, slovenský severný pól, na najsevernejší vrchol Slovenska - Modralovú.

Sprevádza ho Jožko Búroš, rodák zo Žaškova, nevidiaci, ktorý však nie je slepý, vníma všetko oveľa jasnejšie a hlbšie ako mnohí z nás vidiacich. Potom Števko Jurčák, rodák z Mútneho, goral a vrchár. Vyše 15 rokov je Jožkovými očami. Vodí ho po horách i dolinách, jazdia spolu na bežkách a na tandemovom bicykli po celom Slovensku. A partiu dopĺňa redaktorov syn Marián, ktorý sa síce narodil v Bratislave, ale za svoj rodný kraj považuje Oravu.

Redaktor má v batohu Hviezdoslavovu básnickú skladbu Vianoce a knižku Antona Habovštiaka Kráľ nad kráľmi sa narodil, v ktorej náš známy jazykovedec a spisovateľ zachránil pred zabudnutím priezračne čistú, básnicky zrelú, ľudovú betlehemskú hru z Liesku.

Pred našimi turistami je 22 zimných kilometrov, výškové prevýšenie 800 metrov a asi osem hodín cesty. Došli na slovenský severný pól - na Modralovú? Na miesto, kde sa do roku 1564 stretávali hranice Uhorska, Poľska a Sliezska.

Okrem hraníc sa tam stretávajú aj tri gajdošské tradície. V Oravskej Polhore udržiavajú túto gajdošskú tradíciu dodnes. Hudobný skladateľ Svetozár Stračina prežil v Oravskej Polhore v roku 1976 krásne Vianoce a pričinil sa o jej zachovanie. A navyše, vo svojej pozoruhodnej skladateľskej tvorbe, „oživil" aj vianočné koledy so starobylými ľudovými „betlehemskými" koledami. Vyvrcholením jeho tvorivej činnosti je cyklus kolied Betlehemský večný salaš, ktoré budú sprevádzať putovanie turistov podľa literatúry na severný pól Slovenska.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

 

Živé vysielanie
??:??