Vietor sa nedá uväzniť - Svetozár Hurban Vajanský

Publicistika

Vietor sa nedá uväzniť - Svetozár Hurban Vajanský

15. 01. 2018 13:47

V týchto dňoch oslávi v plnom zdraví a plný tvorivých síl 85. narodeniny autor literatúry faktu, dramatik a publicista Emil Benčík. Jeho tvorivú prácu si priblížime reláciou Vietor sa nedá uväzniť (2001), dramatickým životopisným pásmom o Svetozárovi Hurbanovi Vajanskom.

Život našich národných dejateľov a spisovateľov bol neraz oveľa dramatickejší, ako nám ho vykresľujú učebnice a encyklopédie. Ich život mal svoj skrytý spodný prúd a intímny vnútorný rozmer. Napokon drámy, odohrávajúce sa v hlbinách duše, sa dotýkajú človeka bytostnejšie a bolestnejšie ako tie viditeľné navonok.

Pre spisovateľa, literárneho vedca, publicistu a národovca Svetozára Hurbana Vajanského takouto dvojitou drámou bol pobyt vo väzení v Segedíne. A práve tento úsek jeho životnej cesty spracoval Emil Benčík. Vajanského odsúdili na rok väzenia, 300 zlatých pokuty a 257 zlatých súdnych trov za článok v Národných novinách, v ktorom protestoval proti tomu, že jeho otca Jozefa Miloslava Hurbana nedovolila vrchnosť pochovať dôstojným spôsobom.

V réžii Táni Tadlánkovej účinkujú: Soňa Ulická, Ivan Laca, Dáša Rúfusová, Peter Bzdúch, Tomáš Maštalír, Anton Vaculík, Peter Marcin, Juraj Švoňavský, Ján Galovič, Ivan Romančík a Vladimír Minarovič. Majstrami zvuku boli Andrej Klimits a Peter Hájek.

Témou diplomovej práce novinára a prekladateľa Jána Kamenistého na FF UK bola história začiatkov rozhlasu na Slovensku - prvá práca tohto druhu. Po skončení štúdií pracoval ako redaktor Večerníka, denníka Smena, od roku 2000 ako šéfredaktor časopisu Kultúrny život. Je autorom množstva reportáží, rozhovorov, esejí a fejtónov. Vydal knihu reportáží Arménsko, Arménsko a zbierku rozhovorov s umelcami a so spisovateľmi Ako kopú múzy. Popri publicistike sa zaujímal aj o modernú slovenskú poéziu, napísal príručku Poznámky k poetike divadiel poézie a Zápisníky Hviezdoslavovho Kubína.

A problematike umeleckého prednesu poézie sa venoval aj vo fíčri Ja som bača nie veľmi starý (1984), o našom jedinom recitujúcom bačovi a ovce pasúcom recitátorovi, inžinierovi Stanislavovi Jančovičovi. Účinkujú: autor Ján Kamenistý, Ernest Weidler, Stanislav Jančovič a Eva Jančovičová.

Od úmrtia Antona Bernoláka uplynulo 205 rokov. Bol prvým kodifikátorom spisovnej slovenčiny, ústrednou postavou Slovenského učeného tovarišstva, prvého celoslovenského kultúrneho národného spolku a autorom prvej učebnice slovenčiny Grammatica slavica. Viac sa o tejto významnej osobnosti našich kultúrnych dejín dozviete z cyklu Galéria slávnych (2010), ktorý autorsky pripravil Jozef Leikert.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: Jan Vilímek, Wikipedia]

 

Živé vysielanie
??:??