Muž s dychom medoústym - Andrej Sládkovič

Publicistika

Muž s dychom medoústym - Andrej Sládkovič

27. 03. 2018 19:47

Andrej Sládkovič sa už pri svojom vstupe do literatúry prejavil ako rodený básnik. Silným inšpiračným zdrojom mu boli vlastné zážitky, citový život, osobné konflikty, hľadanie životnej rovnováhy v zložitej situácii v národnom a spoločenskom živote. Typické pre celú jeho tvorbu bolo ustavičné hľadanie nových možností básnického výrazu.

Marína spolu s lyricko-epickou básňou Detvan je považovaná za vrchol jeho básnickej tvorby. Marína má 2900 veršov a je najdlhšou ľúbostnou básňou na svete. Toto prvenstvo si drží už 170 rokov. Dielo má prvky ľúbostnej a reflexívnej lyriky; sú tu aj baladické prvky, ktoré pramenili z básnikovej nešťastnej lásky. Považuje sa za ústredné dielo slovenského romantizmu. Tie údaje sú nám viac-menej známe už zo školských lavíc. Priblížme si viac Sládkovičov život a jeho ľudské postoje. Takto zamerala svoje umelecko-dokumentárne pásmo Muž s dychom medoústym (2000) autorka Daniela Medzihradská. Účinkujú: Marián Sotník a Eva Faksová, ktorá pásmo aj režírovala.

Štefan Osuský bol jedným z vedúcich predstaviteľov a spolutvorcov československej zahraničnej politiky. Patril k najskúsenejším a najinformovanejším československým diplomatom. Spolu s generálom Milanom Rastislavom Štefánikom a Eduardom Benešom pripravovali v Paríži rozbitie zastaranej monarchie a na jej troskách založenie Československej republiky. On a Beneš podpísali 4. júna 1920 Trianonskú mierovú zmluvu, ktorá znamenala definitívne uznanie Československej republiky. Štefan Osuský vtedy povedal:

"Keď som o trištvrte na päť dňa 4. júna 1920 pod zmluvu nesúcu meno 'Trianon' napísal svoje meno, vedel som, že podpisujem vyúčtovanie slovenského národa s bývalým Uhorskom, vyúčtovanie účtov popísaných od vrchu až dolu krvou, utrpením a biedou môjho národa. A také vyúčtovanie je večné."

Viac sa o tejto významnej osobnosti dozviete v Galérii slávnych (2010), ktorú autorsky pripravil Jozef Leikert a číta Alfréd Swan. A pre zaujímavosť ešte uvedieme úvahu Štefana Osuského o živote. Ide o vzácnu nahrávku z roku 1933.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: TASR]

 

Živé vysielanie
??:??