Básnik sám doma so svojou poéziou - Theo H. Florin

Publicistika

Básnik sám doma so svojou poéziou - Theo H. Florin

09. 04. 2018 13:10

Na Rádiu Pyramída si pripomenieme 110. výročie narodenia básnika a diplomata Thea Herkeľa Florina. Jeho životný osud tiež ovplyvnili dôsledky februárového prevratu 1948. V čase hospodárskej krízy odišiel do zahraničia a postupne pôsobil v Juhoslávii, Francúzsku, Španielsku, Portugalsku, dnešnom Maroku a od roku 1940 v Londýne. Od roku 1945 do roku 1948 pôsobil v diplomatických službách v Paríži a Washingtone. Neskôr pracoval ako osobný tajomník ministra zahraničných vecí ČSR Vladimíra Clementisa.

V rokoch 1950 - 53 bol nezákonné väznený. Neskôr ho rehabilitovali a až do svojej smrti žil v Dolnom Kubíne, kde sa venoval literárnej tvorbe, kultúrnej a vydavateľskej činnosti. O svojej tvorbe porozprával redaktorovi Milanovi Resutíkovi v roku 1979 v relácii Básnik sám doma so svojou poéziou.

V nasledujúcej relácii trochu odbočíme od osudových „osmičkových" rokov našich novodobých dejín a vrátime sa až do roku 1718. Vtedy pred 300 rokmi, 17. apríla, sa narodil v Terchovej Adam Františk Kollár. Dodnes je menej známy ako rodák Juraj Jánošík, hoci bol vedec, knihovník, historik, pedagóg, filológ, publicista a dvorský radca Márie Terézie. Prezývali ho slovenský Sokrates. A hoci bol v službách viedenského dvora a pohyboval sa v tých najvyšších kruhoch, hrdo sa hlásil k svojmu národu:

Ak je niekto rodom Slovák ako ja a podľa môjho príkladu vynaloží trochu času na poznanie ostatných nárečí, veľmi ľahko porozumie jazyk a písmo celého slovanského národa... Toto som chcel zdôrazniť kvôli mojim Slovákom, aby reč a svoj kmeň neprestali milovať preto, ako sa to často stáva, že sú posmievaní takými, ktorí tiež bývajú v Uhorsku..."

Viac sa o tejto významnej osobnosti dozvieme v Galérii slávnych (2010), ktorú autorsky pripravil Jozef Leikert, číta Milo Kráľ.

Súčasťou publicistického bloku na Rádiu Pyramídu bude aj relácia Politické procesy z cyklu Dúchanie do pahrieb, ktorú v roku 2000 pripravili redaktorka Anna Pompurová a autor Ján Melich (viac v rubrike Tip na týždeň).

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: Oravské múzeum]

 

Živé vysielanie
??:??