Mág strieborného plátna - fíčer o Paľovi Bielikovi

Publicistika

Mág strieborného plátna - fíčer o Paľovi Bielikovi

23. 04. 2018 14:10

Na Rádiu Pyramída si pripomenieme dve výročia významných filmových tvorcov: 35 rokov od úmrtia Paľa Bielika a 80. narodeniny Juraja Jakubiska (viac v rubrike Tip na týždeň). Herec, režisér a scenárista Paľo Bielik patrí medzi zakladateľské osobnosti slovenskej kinematografie. Jeho filmy videli milióny divákov doma i v zahraničí. Len Vlčie diery a Kapitána Dabača vysielala Slovenská televízia vyše päťdesiatkrát. Najlepšie Bielikove filmy tvoria zlatý fond našej národnej kinematografie. Mág strieborného plátna - tak nazval autor Emil Benčík fíčer o živote a tvorbe Paľa Bielika.

Slovensko-maďarský maliar Ladislav Medňanský (1852 - 1919) bol slobodomyseľný a charizmatický svetobežník so zaujímavým umeleckým i životným príbehom. Jeho dielo sa stalo vďačným objektom aukcií, ale aj falzifikátorov. Už počas jeho života ho napodobňovali. Medňanského obrazy sa predávajú veľmi často a ich cena už dosahuje stovky tisíc eur. V roku 2010 sa jeho Večerná nálada stala najvyššie vydraženým dielom (slovenský kupec zaplatil 250 000 eur). Viac sa o tomto krajinárovi európskeho významu dozviete v Galérii slávnych. Autorsky pripravil Jozef Leikert, číta Milo Kráľ.

Muzeálna slovenská spoločnosti začala svoju činnosť v roku 1895. Združovala záujemcov o zbieranie, odborné opatrovanie a sprístupňovanie pamiatok materiálnej a duchovnej kultúry Slovákov. Cieľom bolo založenie národného múzea, knižnice a organizovanie výskumnej vlastivednej a muzeologickej činnosti. Po roku 1918 sa jej činnosť prelínala s činnosťou novozaloženej Matice slovenskej a Slovenského národného múzea. V roku 1960 bola zrušená. V relácii Galéria slávnych si pripomenieme jej prvého predsedu, katolíckeho kňaza Andreja Kmeťa. Autorsky pripravil Jozef Leikert, číta Alfréd Swan.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: Slovenský filmový ústav]

 

Živé vysielanie
??:??