Podobizne - pásmo o fyzikovi a vynálezcovi Aurelovi Stodolovi

Publicistika

Podobizne - pásmo o fyzikovi a vynálezcovi Aurelovi Stodolovi

07. 05. 2018 13:22

Od narodenia významného fyzika, vynálezcu a konštruktéra Aurela Stodolu uplynulo 159 rokov. Vo svojej vedeckej činnosti sa zameriaval na oblasť teórie automatickej regulácie strojov, položil vedecké základy projekcie a stavby parných a spaľovacích turbín. V spolupráci s chirurgom Ferdinandom Sauerbruchom skonštruoval v roku 1915 pohyblivú umelú ruku. Najväčšie úspechy však dosiahol v odbore parných turbín a jeho výpočty a konštrukcie dali základ tomuto odvetviu strojárstva.

Aurel Stodola bol profesorom Alberta Einsteina. Skonštruoval tepelné čerpadlo, ktoré dodnes, presne 90 rokov, vykuruje radnicu v Ženeve. Mnohé svetové vedecké spoločnosti a univerzity mu udelili najvyššie vyznamenania a hodnosti. Zomrel 25. decembra 1942 v Zürichu. V roku 1989 preniesli jeho telesné pozostatky do rodného Liptovského Mikuláša.

Na počesť Aurela Stodolu je pomenovaná planétka 3981 Stodola. Pripomeňme si život a dielo tohto nášho významného rodáka v rozhlasovom pásme Ladislava Švihrana z cyklu Podobizne (1997). V réžii Štefana Korenčiho účinkujú: Marián Geišberg, Hana Javorková, Anton Korenči, Miroslav Trnavský, Helena Geregová a Jozef Šimonovič.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: vedanadosah.cvtisr.sk]

 

Živé vysielanie
??:??