História magistra vitae - Jeseň 1848

Publicistika

História magistra vitae - Jeseň 1848

28. 08. 2018 17:34

Rok 2018 je bohatý na výročia udalostí, ktoré sa tajomnou zhodou okolností udiali v „osmičkových" rokoch. Jedna z najvýznamnejších udalostí sa stala v roku 1848. V tomto meruôsmom roku, 16. septembra, vznikla prvá Slovenská národná rada.

Vrcholný národný orgán založili vo Viedni Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža. Organizoval Slovenské povstanie v rokoch 1848-49, mal výkonnú moc na územiach Slovenska obsadených spojenými slovensko-rakúskymi jednotkami v boji proti Maďarom. Bol prvým slovenským národným reprezentačným politickým orgánom.

170. výročie vzniku si pripomenie až 19. septembra. V kalendári sviatkov sa 19. september radí medzi pamätné dni Slovenskej republiky. Prečo ten trojdňový rozdiel? Lebo na území Slovenska po prvý raz zasadala Slovenská národná rada práve 19. septembra 1848 v Myjave. Na prvom národnom zhromaždení Slovákov vyhlásil Ľudovít Štúr nezávislosť národa slovenského od Uhorska.

O pohnutých časoch meruôsmeho roku rozprávajú v relácii História magistra vitae - Jeseň 1948 historici Dušan Škvarna z FF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Peter Šoltés z Historického ústavu SAV. Autorsky pripravila Mária Michalková.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: Slovenská národná knižnica]

 

Živé vysielanie
??:??