Ikar z Košarísk - Milan Rastislav Štefánik

Publicistika

Ikar z Košarísk - Milan Rastislav Štefánik

12. 10. 2018 10:21

Milan Rastislav Štefánik, ktorý patrí k najvýznamnejších osobnostiam našich novodobých dejín, sa výrazne zaslúžil o vznik Československej republiky v roku 1918. Bol mimoriadne všestranná osobnosť: pôsobil ako vojenský letec, generál, diplomat a politik, venoval sa tiež astronómii a fotografii.

Počas 1. svetovej vojny mal najväčšiu zásluhu na formovaní česko-slovenského zahraničného odboja. Zohral dôležitú úlohu pri sprostredkovaní kontaktov na štátnych predstaviteľov Francúzska, kde pôsobil ako brigádny generál ozbrojených síl. Spolu s Tomášom Garriguom Masarykom a Edvardom Benešom bol kľúčovou osobou pri založení Československej republiky.

Štefánik bol podpredsedom Československej národnej rady, ministrom vojny v Dočasnej vláde a následne aj v novovzniknutej ČSR. Zabezpečoval formovanie légií v Rusku, Taliansku a USA. Reorganizoval československé jednotky v zahraničí, aby sa stali základom brannej moci nového štátu a umožnili rýchle vytvorenie armády a letectva v ČSR. Ako letec, diplomat a všestranný odborník dokázal získať rešpekt francúzskych vojenských a politických špičiek nielen sebe, ale aj širokému okruhu československých letcov, ktorí po skončení vojny študovali na francúzskych vysokých školách.

Viac sa o človeku, ktorý sa stal národným mýtom, dozviete vo fíčri Jána Bábika Ikar z Košarísk (2009). V réžii Martina Hvišča účinkujú Peter Rúfus, Soňa Ulická, Alfréd Swan a Miroslav Trnavský. Hudobná dramaturgia Lýgia Vojtková.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: pixabay.com]

 

Živé vysielanie
??:??