Dumy nad včerajškom - pásmo o Mikulášovi Dohnánym

Publicistika

Dumy nad včerajškom - pásmo o Mikulášovi Dohnánym

26. 11. 2018 09:32

V pásme Jany Hevešiovej Dumy nad včerajškom (1997) si pripomenieme neprávom zabúdanú osobnosť Mikuláša Dohnányho (1824-1852). Písal básne s národnou tematikou a divadelné hry, riešil teoretické otázky drámy. Vo svojej umeleckej tvorbe čerpal zo slovenských ľudových povestí, nadväzoval na tvorbu štúrovcov, spracovával dobové problémy. V rokoch 1848 - 49 bol aktívnym účastníkom slovenského povstania. V hodnosti poručíka sa zúčastnil na troch výpravách po boku Jozefa Miloslava Hurbana a Ľudovíta Štúra. Svoje poznatky a názory vložil do diela História povstaňja slovenskjeho. Bol spolupracovníkom Jozefa Miloslava Hurbana pri vydávaní Slovenských pohľadov.

Na Rádiu Pyramída sme sa Alexandrovi Dubčekovi venovali hlavne v auguste v súvislosti s prelomovým rokom 1968. Hlavného predstaviteľa Pražskej jari si pripomenieme aj tento mesiac, pretože sa narodil 27. novembra 1921.

Od januára 1968 začal ako prvý tajomník ÚV KSČ presadzovať politiku „socializmu s ľudskou tvárou". Tento reformný proces, snažiaci sa o demokratizáciu komunistického režimu, ukončila 21. augusta 1968 invázia vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR. V apríli 1969 Dubčeka vo funkcii nahradil Gustáv Husák, ktorý zaviedol tzv. normalizáciu. Po nežnej revolúcii sa Dubček opäť vrátil do politického života ako predseda Federálneho zhromaždenia ČSFR. Zomrel po dopravnej nehode služobného auta... Viac sa dozvieme v Galérii slávnych, ktorú v roku 2010 autorsky pripravil Jozef Leikert.

Literárny historik a kritik Andrej Mráz (1904 - 1964) je autorom monografií o Jozefovi Škultétym, Matici slovenskej, Jánovi Kalinčiakovi a mnohých ďalších spisovateľoch. Skúmal vzťahy slovenskej a ruskej literatúry i stav slovenskej literatúry v Juhoslávii. Pripravil syntetické Dejiny slovenskej literatúry. Bol zakladateľskou osobnosťou slovenskej dramaturgie, divadelnej histórie a teórie. Výber z jeho divadelno-kritickej a publicistickej tvorby vyšiel posmrtne pod názvom Pohľady na slovenskú drámu. Bližšie vám jeho dielo predstaví pásmo Autor na dnes (2012), ktoré pripravili Lucia Paraličová a Marta Součková.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: wikipedia]

 

Živé vysielanie
??:??