Pesimistický optimista - pásmo o tvorbe Jána Smreka v 50. rokoch

Publicistika

Pesimistický optimista - pásmo o tvorbe Jána Smreka v 50. rokoch

10. 12. 2018 12:26

V týchto dňoch si pripomíname 120. výročie narodenia básnika Jána Smreka. Je jedným z pilierov slovenskej poézie 20. storočia. V ťažkých chvíľach písal verše, ktoré nikdy nechcel publikovať. Po básnikovej smrti našla rukopis jeho manželka, odovzdala ho susedovi, literárnemu vedcovi Vladimírovi Petríkovi, ktorý ho po roku 1989 pripravil na vydanie. Táto zabudnutá zbierka by nemala chýbať v nijakej štúdii o 50. rokoch v slovenskej literatúre!

Desiateho júna 1950, teda dva dni po vynesení štyroch rozsudkov smrti nad Miladou Horákovou a jej spoločníkmi, Smrek píše Slávičí spev, hádam najsilnejšiu báseň tejto zbierky. Píše ju v čase, keď väčšina umeleckej obce viac z fanatického presvedčenia ako zo strachu podliehala orwellovským hodinám nenávisti. Proti tomuto besneniu stavia Smrek poéziu ľudskosti a súcitu s nevinnými obeťami, ale aj verše plné zdesenia z teroru.

Autor Ján Bábik nazval svoje pásmo o tvorbe Jána Smreka v časoch neslobody Pesimistický optimista alebo Básnik v čase dvoch totalít (2009). V réžii Martina Hvišča účinkujú: Peter Rúfus, Alfréd Swan, Lucia Vrablicová a Tomáš Benjamín Nižník.

Redaktor Marián Grebáč sa vo svojom dlhodobom cykle Genius loci vyberá na túry po našich horách podľa literatúry. Na Poludnicu v Nízkych Tatrách sa v roku 2009 vybral podľa básní Milana Rúfusa. Rozhodol sa vzdať hold básnikovi, ktorý najpresnejšie, najzrozumiteľnejšie a najvýstižnejšie vyslovil pravdu o nás, svojich rodákoch.

Autor relácie sa vyznal, že dosiaľ ani na jednej zo svojich túr nemusel tak dôrazne vysloviť také závažné slová, ako vo východiskovom bode dnešnej túry v Rúfusovom rodisku, v Zavážnej Porube, ktorá sa vďaka nemu stala zo zavážnej - závažnou. Zavážnou bola preto, lebo bola za Váhom, na druhom brehu rieky. Závažnou sa stala vďaka krásnej, presnej, výstižnej, hlbokej a závažnej básnickej výpovedi svojho rodáka. Vyberme sa spolu na Poludnicu, vedení poéziou Milana Rúfusa, ktorého nedožité 90. narodeniny si pripomíname 10. decembra.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: V. Přibyl, TASR]

 

Živé vysielanie
??:??