Zdenka Bernátová: Dialógy s hudbou - Chopin a Sandová

Tip na týždeň

Zdenka Bernátová: Dialógy s hudbou - Chopin a Sandová

27. 02. 2017 16:21

Na Rádiu Pyramída si v bloku, venovanom klasickej hudbe, pripomenieme slávneho poľského skladateľa obdobia romantizmu Fryderyka Chopina, ktorý sa narodil 1. marca 1810. Komponoval takmer výlučne pre sólový klavír, čo nemá v hudobnej histórii obdobu. Napriek chatrnému zdraviu a svojmu krátkemu životu (39 rokov), stihol položiť základy mnohým tendenciám v ranom klavírnom romantizme.

Práve „básnikovi klavíra" sa venovala v roku 2000 autorka Zdenka Bernátová v cykle Dialógy s hudbou. Ako už napovedá názov relácie Chopin a Sandová, dozvieme sa veľa intímneho zo života krehkého umelca, ktorý udržiaval milenecký vzťah s francúzskou spisovateľkou a feministkou George Sandovou. Účinkujú: Mária Schlosserová, Jozef Šimonovič a Peter Kolník; zvuková spolupráca Marián Tarčík a Marta Pelikánová. Redakčne pripravila Melánia Puškášová.

Živé vysielanie
??:??