Sedem posledných slov Spasiteľa na kríži

Tip na týždeň

Sedem posledných slov Spasiteľa na kríži

10. 04. 2017 15:30

Na Rádiu Pyramída si najvýznamnejší kresťanský sviatok Veľkú noc pripomenieme rozhlasovým spracovaním eseje Sedem posledných slov Spasiteľa na kríži. Autor Anton Habovštiak zasvätil celý svoj plodný život vedeckej práci v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra - predovšetkým výskumu slovenských nárečí, najmä oravských. Je autorom viacerých jazykovedných monografií, krátkych nárečových slovníkov, rozprávok a povestí. Nábožensky motivované eseje sústredil do práce Dni sviatočné i všedné. Medzi nimi je aj esej Sedem posledných slov Spasiteľa na kríži. V roku 1999 ju pripravil pre rozhlas. Pripomína v nej, že kríž a slová Ježiša Krista na Golgote vo chvíľach agónie - to je testament pre ľudstvo všetkých čias. Účinkujú: Darina Vašíčková, Jozef Šimonovič a Ján Valentík. Redakčne pripravila Terézia Adamcová.

Živé vysielanie
??:??