Dodo Gombár: Hugo Karas

Tip na týždeň

Dodo Gombár: Hugo Karas

26. 05. 2017 10:23

Pri príležitosti 60. výročia začiatku rozhlasového vysielania z Banskej Bystrice spolupracuje Rádio Pyramída s jej redaktormi na špeciálnej dramaturgii. Do literárno-dramatického bloku vybrala redaktorka Marcela Čížová rozhlasovú adaptáciu divadelnej hry Doda Gombára Hugo Karas.

Dodo Gombár vyštudoval divadelnú réžiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Po absolutóriu pôsobil ako umelecký šéf a režisér v Slovenskom komornom divadle v Martine. Tri roky bol umeleckým šéfom Mestského divadla v Zlíne, od roku 2010 je umeleckým šéfom Švandovho divadla v Prahe. Dodo Gombár je aj výraznou autorskou osobnosťou a dramatikom. Za text hry Hugo Karas získal Cenu Alfréda Radoka. Dielo bolo preložené do angličtiny a v roku 2002 ho uviedli v anglickom Huddersfielde.

Pre rozhlas ho v roku 2006 upravil, naštudoval a nahral Michal Náhlik. Majstrom zvuku bol Peter Janák. Účinkujú: Ľubo Bukový, Jakub Škovrada, Kveta Stražanová, Jožo Stražan, Andrej Mojžiš, Igor Timko, Dušan Cinkota, Lucia Jašková, Milo Kráľ, Ľubo Pavlovič, Silvia Donová,Marek Geišberg, František Výrostko, Juraj Sarvaš, Ida Rapaičová, Mariana Mackurková a Jana Valocká.

 

Živé vysielanie
??:??