Božena Slančíková - Timrava: Ťažké položenie

Tip na týždeň

Božena Slančíková - Timrava: Ťažké položenie

28. 09. 2017 14:36

V týchto dňoch si pripomíname 150. výročie narodenia významnej spisovateľky Boženy Slančíkovej - Timravy. Celý život prežila v zapadnutom kraji, v novohradských vrchoch, čo sa plne prejavilo v jej literárnom diele. Jej prínos spočíva v novátorskom spôsobe písania, lebo svoje postavy nenechala len trpne prijímať údery osudu, ale viedla ich k tomu, aby sa proti životu, ktorý ich gniavil, búrili. Charakteristické pre ňu bolo úsilie o nový výraz textu, často využívala viacvýznamovosť slova. So sarkazmom zobrazila pomery v národne orientovanej spoločnosti a kriticky opísala jej malomeštiacke neduhy.

Sústreďovala sa na psychológiu hrdinov, konfrontovala konanie svojich postáv s ich cítením a myslením. I keď jej dielo znamená vrchol slovenského realizmu, svojím dôrazom na psychológiu postáv a životným pocitom je už blízke moderne. Prvé Timravine prózy boli rozsahom neveľké. A zväčša išlo o anekdotické príbehy a portrétovanie jednej postavy.

Nové Timravino úsilie, podať celistvejší obraz života, sa prejavuje po prvý raz v novele Ťažké položenie, ktorá predstavuje v jej literárnom vývine výrazný skok. Rozhlasovú dramatizáciu v roku 1982 upravil Ladislav Jánsky. V réžii Petra Jezného účinkujú: Andrej Mojžiš, Valéria Čaplová, Mikuláš Onufrák, Emília Čížová, Magda Matrtajová, Vladislav Lakota, Eva Belková, Štefan Šafárik, Ľubo Holčík, Ernest Šmálik a Anita Krepčárová. Majster zvuku: Jozef Bajtek.

[text: Marián Grebáč]

 

Živé vysielanie
??:??