Genius loci - túry podľa literatúry - Klenová

Tip na týždeň

Genius loci - túry podľa literatúry - Klenová

26. 02. 2018 14:36

Marián Grebáč sa vo svojom cykle Genius loci verejne priznal, že pohorie Malé Karpaty podceňoval. Zdalo sa mu prinízke (veď najvyšší vrch Záruby má len 768 metrov) a tiež príliš zasiahnuté civilizáciou. Vo svojom najužšom mieste nemá ani tri kilometre. Túto mienku však zmenila jeho prvá dlhšia túra cez Záruby na Vápennú a najmä knižka Ela Šándora (v týchto dňoch si pripomíname 122. výročie narodenia tohto spisovateľa a publicistu).

A nebol to jeho sváko Ragan, ale denník, ktorý si Šándor písal počas vojny a zápisky postupne zakopával do zeme. Táto memoárová knižka sa volala Lesná správa a podáva svedectvo o povstaleckej činnosti v Malých Karpatoch. Takto autor Ela Šándora nepoznal. A ani toto malé pohorie ako dejisko veľkých povstaleckých činov. A tak sa v roku 2015 Marián Grebáč vybral na túru podľa literatúry s knižkou Ela Šándora v batohu a svoje putovanie zaznamenal v cykle Genius loci v relácii s podnázvom Klenová - podľa najvyššieho vrchu Brezovských Karpát.

[text: Marián Grebáč, foto: wikipedia]

 

Živé vysielanie
??:??