Bratislavský Veľký piatok 1988 - pásmo o Sviečkovej manifestácii

Tip na týždeň

Bratislavský Veľký piatok 1988 - pásmo o Sviečkovej manifestácii

09. 03. 2018 15:31

Totalitný komunistický režim po svojom nástupe k moci v roku 1948 vytláčal zo spoločnosti všetko, čo neslúžilo jeho ideológii. Cirkevná politika štátu bola v 50. rokoch koncipovaná v duchu stalinistických metód. Režim útočil hlavne na katolíkov - najpočetnejšiu cirkev v štáte. Boli zrušené rehole, semináre, náboženské spolky a inštitúcie, zastavené boli desiatky časopisov. Biskupi boli uväznení, kňazi boli pod kontrolou komunistických cirkevných tajomníkov. Do väzenia sa dostalo aj množstvo kňazov a radových veriacich.

Na veriacich sa robil ustavičný nátlak, boli trvalé ťažkosti s vyučovaním náboženstva, evidovali sa krsty, sobáše, pohreby, ba aj účasť na bohoslužbách. Veriaci občania mali problémy kvôli svojmu náboženskému presvedčeniu v zamestnaní a nemohli zastávať dôležitejšie miesta. Protest voči náboženskej neslobode vyvrcholil 25. marca 1988 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave - Sviečkovou manifestáciou.

Bola to pokojná manifestácia občanov za náboženské a občianske práva a slobody v socialistickom Česko-Slovensku. Dnes sa považuje za jedno z najdôležitejších vystúpení občanov a veriacich proti komunistickému režimu v Česko-Slovensku.

Zásahom vtedajšej Verejnej bezpečnosti a ŠTB proti Sviečkovej demonštrácii boli hrubo porušené občianske práva a slobody a najmä sloboda zhromažďovania zaručená Ústavou ČSSR (1960). Bol porušený aj Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorý ČSSR prijala v roku 1976, a tiež boli porušené závery helsinského Záverečného aktu KBSE (1975) a Záverečného dokumentu madridskej konferencie (1983).

Demonštranti požadovali vymenovanie katolíckych biskupov, zabezpečenie úplnej náboženskej slobody a úplné dodržiavanie občianskych práv. Pripomeňme si 30. výročie Sviečkovej demonštrácie rozhlasovým pásmom Antona Seleckého Bratislavský Veľký piatok 1988, v ktorom zaznejú autentické záznamy zo zásahu verejnej bezpečnosti proti pokojnému sprievodu veriacich. Účinkujú: Ľubo Roman, Štefan Bučko a Sylvia Letková, ktorá v roku 1990 reláciu, venovanú 2. výročiu tejto protestnej akcie, aj režírovala.

[text: Marián Grebáč, foto: Michal Svítok, TASR]

 

Živé vysielanie
??:??