Encyklopédia spravodlivých - Pavol Peter Gojdič

Tip na týždeň

Encyklopédia spravodlivých - Pavol Peter Gojdič

09. 07. 2018 13:00

Na Rádiu Pyramída si pripomíname 130. výročie narodenia gréckokatolíckeho biskupa, trpiteľa za vieru Pavla Petra Gojdiča. Narodil sa 17.júla 1888 v Ruských Pekľanoch a zomrel 17. júla 1960 v Leopoldove. V januári 1951 vo vykonštruovanom procese s tzv. vlastizradnými biskupmi Vojtaššákom, Buzalkom a Gojdičom bol odsúdený na doživotie, dvestotisíc korún pokuty a stratu všetkých občianskych práv. Nasledovala krušná anabáza z jedného väzenia do druhého: Praha-Ruzyň, Valdice, Ilava, Leopoldov.

Na základe amnestie v roku 1953 vydanej prezidentom Zápotockým bol jeho trest zmenený z doživotia na 25 rokov. Vtedy mal biskup 66 rokov a jeho zdravotný stav sa stále zhoršoval. Ďalšie žiadosti o amnestiu boli vždy zamietnuté. Želal si umrieť v deň svojich narodenín. Túžba sa mu splnila. Umrel presne v deň svojich 72. narodenín vo väzenskej nemocnici v Leopoldove. Pochovaný bol bez akýchkoľvek pôct na väzenskom cintoríne pod väzenským číslom 681.

Biskup Pavol Gojdič bol súdne rehabilitovaný 27. septembra 1990. Vyznamenaný bol in memoriam Radom T.G. Masaryka II. triedy a Pribinovým krížom I. triedy. Posmrtne získal v roku 2008 najvyššie izraelské vyznamenanie Spravodlivý medzi národmi. Stal sa tak prvým katolíckym biskupom medzi ocenenými. Pre jeho láskavý, pozorný a dobročinný vzťah k ľuďom ho nazývali „mužom zlatého srdca".

Autorka Dagmar Mozolová v relácii Pavol Peter Gojdič - záchranca (2014) z cyklu Encyklopédia spravodlivých podáva svedectvo, ako počas 2. svetovej vojny nezištne pomohol mnohým Židom, ktorých tak zachránil pred istou smrťou. Ako jeden z mála otvorene vystúpil voči protižidovskej politike slovenského štátu a verejne kritizoval jeho popredných predstaviteľov.

[text: Marián Grebáč, foto: Wikipedia]

 

Živé vysielanie
??:??