Genius loci: Homôľka - Veľký bok

Tip na týždeň

Genius loci: Homôľka - Veľký bok

11. 09. 2018 16:54

Knižným dielam Romana Kaliského predchádzala dlhoročná publicistická a reportérska práca. Debutoval zbierkou reportáží Dlhá cesta, v ktorej zachytil vývinový proces slovenskej spoločnosti od konca vojny až do obdobia budovania nového spoločenského zriadenia. Kniha literárnych reportáží Obžalovaný, vstaňte! prináša súdničky. Príbehy obyčajných ľudí zo súdnych siení vzbudili veľkú pozornosť nielen čitateľov, ale aj literárnej kritiky. V roku 1997 mu vyšla kniha Na poslednom úseku.

Roman Kaliský sa narodil 23. septembra 1922 v Slovenskej Ľupči. Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici a Liptovskom Mikuláši. Štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave prerušil a zapojil sa do SNP. Po vojne bol redaktorom Práce, šéfredaktorom denníka Ľud a dramaturgom slovenského dokumentárneho a neskôr hraného filmu. Pracoval ako reportér v týždenníku Kultúrny život a od roku 1967 ako redaktor v Slovenskej televízii v Bratislave.

Pre postoj k augustovým udalostiam v roku 1968 a nasledujúcej normalizácii nesmel publikovať. Pracoval ako robotník. Po páde komunistického režimu sa v roku 1990 stal riaditeľom Slovenskej televízie a v rokoch 1993 - 1994 pracoval v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky. Na dôchodku pokračoval v novinárskej a literárnej tvorbe. Zomrel 8. novembra 2015 v Bratislave.

V knihe Na poslednom úseku Roman Kaliský píše:

Ja som bol partizánom tretieho oddielu brigády Jánošík a chcem porozprávať najmä o tom, ako sa od Vianoc do Nového roku 1945 dramaticky zauzlil nielen osud Američanov, ale aj našich piatich partizánskych oddielov."

A podľa tejto knihy sa po stopách dramatických vojnových udalostí vybral redaktor Marián Grebáč. Záznam z túry podľa literatúry na hrebeň Nízkych Tatier prináša jeho relácia Homôľka - Veľký bok (2010) z cyklu Genius loci.

[text: Marián Grebáč, foto: TASR]

 

Živé vysielanie
??:??