Ars litera - Vavro Šrobár

Tip na týždeň

Ars litera - Vavro Šrobár

25. 11. 2018 14:24

Ústrednou postavou slovenskej politiky počas prvej Československej republiky bol Vavro Šrobár (6. decembra si pripomenieme 68. výročie úmrtia). Pri oslavách 100. výročia vzniku Československej republiky sa tak trochu ocitol v tieni troch zakladateľov (Štefánik, Masaryk, Beneš).

Pripomeňme si jeho zásluhy: Bol prvý splnomocnený minister pre správu Slovenska, lekár, pedagóg, publicista, spisovateľ, národovec, bezvýhradný zástanca centralizmu a buržoázneho čechoslovakizmu. Zasiahol do života Slovenska pozitívne aj negatívne, no mimoriadne prospešne v rokoch 1918 - 1920, keď ako minister s plnou mocou pre správu Slovenska, vybavený naozaj rozsiahlymi právomocami, riadil začleňovanie krajiny do utvárajúceho sa česko-slovenského štátu.

Počas 2. svetovej vojny organizoval protifašistický odboj, stal sa jedným z dvoch predsedov povstaleckej Slovenskej národnej rady. Reláciu z cyklu Ars litera, venovanú Vavrovi Šrobárovi, redaktorka Zuzana Belková zostavila z troch samostatných častí a dozviete sa v nej všetko podstatné o jeho živote a diele.

A pozornejší poslucháči si akiste všimnú, že v treťom pásme vyčíňal rozhlasový škriatok, keď tvorcovia chybne uvádzajú, že rodisko Vavra Šrobára Lisková je na hornom Turci. Lisková je odnepamäti na Liptove.

[text: Marián Grebáč, foto: Ladislav Roller, TASR]

 

Živé vysielanie
??:??