Cesty - Kardinál Jozef Tomko (2003)

Tip na týždeň

Cesty - Kardinál Jozef Tomko (2003)

04. 03. 2019 14:47

Významný cirkevný hodnostár, náboženský spisovateľ, kardinál Jozef Tomko oslávi 11. marca svoje 95. narodeniny. Za kňaza ho vysvätili v roku 1949 v Ríme. Kvôli nástupu komunistického režimu sa nemohol vrátiť na Slovensko. Podarilo sa mu to až roku 1968, ale v čase „normalizácie" jeho nedobrovoľné vyhnanstvo pokračovalo. V roku 1985 sa stal členom kardinálskeho zboru, prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov a kancelárom Pápežskej Urbanovej univerzity.

Do vlasti sa znovu vrátil v roku 1989 na vysviacku spišského biskupa, čo signalizovalo meniaci sa postoj štátu k Cirkvi. Jeho vystúpenie na zasadnutí pléna Slovenskej národnej rady (1991) bolo historickou udalosťou. Slovenská verejnosť mohla prvýkrát spoznať slovenského kardinála v jeho dôstojnosti, veľkosti a starostlivosti o osud národa v krízovej situácii postkomunistického obdobia. Vo svojom prejave zdôraznil návrat ku koreňom našej kresťanskej cyrilo-metodskej minulosti.

Kardinál Tomko napísal niekoľko pozoruhodných kníh: Lumen gentium, Svetlo národov, Kresťan a svet, Význam svätých Cyrila a Metoda v slovenskom katolicizme a v slovenských dejinách, Na misijných cestách. Inšpiratívne rozprávanie jeho eminencie si môžete vypočuť v relácii z cyklu Cesty, ktorú redaktorka Anna Brillová pripravila k jeho 80. narodeninám.

[text: Marián Grebáč, foto: František Iván, TASR]

 

Živé vysielanie
??:??