Vianoce so Svetloslavom Veiglom

Vianoce so Svetloslavom Veiglom

Na Štedrý deň pred 105 rokmi sa v Horňanoch narodil básnik Svetloslav Veigl. Volal sa Ferdinad Veigl. Svetloslav je poslovenčená forma jeho rehoľného mena - Clarus, oslavovateľ svetla. Do františkánskej rehole vstúpil v Trnave. Študoval na bohosloveckých fakultách v Salzburgu a v Bratislave, slovenčinu - filozofiu na Filozofickej fakulte v Bratislave. Doktorát z filozofie získal po skončení 2. svetovej vojny. Koncom 40. rokov sa stal obeťou prenasledovania kňazov a rehoľníkov. Dnes je literárnou kritikou považovaný za jedného z hlavných predstaviteľov katolíckej moderny.

Literárna vedkyňa a spisovateľka Mária Bátorová píše:

Veiglov základný postoj k životu je vitalistický: neústupčivosť pred ranami osudu, skalopevné presvedčenie o vlastnej pravde, pevné zázemie domova, láska k domovine, pocit potreby blízkych, rodiny, život obracajúci sa od rozorvanosti k pokoju, k Bohu... Tu naozaj Boh Veiglovým perom píše božské verše. O láske, o miestach, ktoré nás prinavracajú k sebe, o slovách, ktoré v nás rezonujú večne."

Básnik Valentín Beniak povedal o Veiglovej poézii:

Vox humana. Vrelý ľudský hlas, ktorý sa nenatíska, nekričí. Poézia silná a horká trochu, zaberá nenápadne ako čistý nápoj. Vynáša obrazy nové a pôsobivé. Básne, námetovo a formou naskrze moderné, hľadajú zmysel bytia. Sú vizionársky silné, majú gradáciu a pôsobivé zakončenie, glorifikujú človeka, ktorého túžba po veľkom a večnom preráža pavučinu všednosti."

Na Vianoce v roku 1995 sa rozhodol 80-ročného básnika navštíviť redaktor Pavol Hudík. V relácii Vianoce so Svetloslavom Veiglom zablahoželali majstrovi k životnému jubileu: spisovateľ Ladislav Ťažký, básnik Michal Chuda, literárny kritik Pavol Števček a herci Mária Schlosserová, Vladimír Minarovič, Miroslav Trnavský, Darina Vašíčková, Jozef Šimonovič.

Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: Adam Niescioruk, unsplash.com]