Beda je ľuďom bez slova - Sedem zastavení v blúdení Janka Kráľa

Beda je ľuďom bez slova - Sedem zastavení v blúdení Janka Kráľa

V tomto roku sa nám v apríli stretli dve básnické výročia. 24. apríla uplynie 200 rokov od narodenia Janka Kráľa, jedného z najradikálnejších básnikov štúrovskej generácie. A 17. apríla by sa dožil 70. rokov Oleg Pastier, básnik, vydavateľ a náš bývalý kolega, ktorý zomrel v roku 2018.

Janko Kráľ napĺňal predstavu rodeného básnika. Málokedy menil, čo už napísal. O jeho fenomenálnej pamäti kolovali legendy. Vedel po francúzsky, anglicky, nemecky, maďarsky, poľsky, rusky, srbsky. Pre svoju zvláštnu povahu si vyslúžil prezývku „divný Janko". Pred 50. rokmi ho zaradili do svetových kultúrnych výročí UNESCO k takým velikánom ako Puškin, Mickiewicz či Byron.

Oleg Pastier bol výraznou postavou slovenského a českého disentu. Spolu s Jiřím Olíčom vydával časopis Fragment. Neskôr založil vlastné vydavateľstvo F.R.& G. Prvé básnické zbierky zo samizdatu vyšli v súbore Plot. Postupne vychádzali ďalšie: Oko za zub, Možno, Album, Haiku, haiečku, haiku zelený. Pre Slovenský rozhlas vytvoril sériu 23 fíčrov pod názvom Rodinné striebro.

V roku 2011 napísal Oleg Pastier pásmo o živote a diele Janka Kráľa Beda je ľuďom bez slova s podtitulom Sedem zastavení v blúdení Janka Kráľa. V réžii Martina Hvišča účinkujú: Ján Gallovič, Vladimír Jedľovský, Lucia Vráblicová, Miroslav Trnavský, Juraj Predmerský. K názvu relácie autora inšpiroval verš z básnického cyklu Janka Kráľa Dráma sveta:

Najprv bolo Slovo v nebi
u toho Všemohúceho
ako mesiačik pri slnci
od počiatku samučkého.

Noc bola celkom bez svetla,
hviezdičiek ešte nebolo,
ktoré len mesiačik posial,
keď prvší raz robil kolo.

Beda je v noci bez svetla
ako v krypte bývajúcim,
beda je ľuďom bez slova
ako zvieratám žijúcim.


Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: Martin Baumann, TASR]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame