Peter Karvaš: O čiernej noci uprostred čiernej noci

Peter Karvaš: O čiernej noci uprostred čiernej noci

Od konca 2. svetovej vojny sa nikdy toľko nehovorilo o riziku globálneho konfliktu. 24. februára začala vojenská agresia Putinovho Ruska na Ukrajine, bojuje sa už siedmy mesiac a mier je v nedohľadne.

Preto je dôležité zamyslieť sa nad existenciálnymi a morálnymi otázkami v hraničných situáciách vojnového konfliktu. Na vysokej umeleckej úrovni tak vo svojej tvorbe urobil Peter Karvaš. Zmysel jeho posolstva je navyše umocnený aj jeho životným príbehom.

V prvých rokoch vojny bol rasovo prenasledovaný a internovaný v pracovnom tábore. V priebehu Slovenského národného povstania sa zapojil do protifašistického odboja, najprv ako hlásateľ Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici a neskôr ako partizán.

Po skončení vojny bol dramaturgom, redaktorom významného literárneho časopisu Kultúrny život a pedagógom na VŠMU. V roku 1968 zaujal kritický postoj k invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa a dostal sa na tzv. čiernu listinu. Dlhé roky nesmel publikovať a jeho hry boli stiahnuté z programu divadiel.

V čase vynúteného mlčania napísal Peter Karvaš zbierku krátkych próz a malých drám z obdobia SNP Noc v mojom meste. Na motívy jedného z dialógov vznikla v roku 1992 minidráma O čiernej noci uprostred čiernej noci. V réžii Petra Jezného účinkujú Viera Strnisková a Vladimír Obšil. Majstrom zvuku bol Alojz Janeček.

Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: unsplash.com]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame