Terézia Vansová: Danko a Janko (1963)

Terézia Vansová: Danko a Janko (1963)

Pripomíname si 80. výročie smrti spisovateľky Terézie Vansovej, predstaviteľky prvej vlny slovenského literárneho realizmu. Bola organizátorkou kultúrneho života a redaktorkou prvého slovenského časopisu pre ženy Dennica, ktorý jej mužskí súčasníci označili ako "orgán zlopovestnej emancipácie".

V jej novelách a románoch sa odrážali životné skúsenosti, osobné záujmy aj politické názory. Písala predovšetkým pre ženy, snažila sa spestriť im život v domácnosti a zároveň ich vzdelávať, čo vtedajší muži pokladali za nehoráznosť.

Pre rozhlas vzniklo viacero dramatizácií jej najznámejších próz - Sirota Podhradských, Julinkin prvý bál a Danko a Janko. Zbierku drobných chlapčenských príbehov napísala Vansová počas svojho pobytu v Rimavskej Píle:

Milovali svoju rodnú dedinku sprvu nevedome, neskôr rojčivo, vrúcne a naostatok s istým žiaľom a veľkou, neskrotnou túžbou v srdci, keď sa veľké more a veľká časť pevniny položili medzi tento kútik zeme a medzi Dankovo vrelé srdce. Srdce, ktoré tak vrúcne milovalo zúbožený slovenský ľud, nemohlo spočinúť v rodnej zemi, ale tam v diaľnej Amerike. Danko a Janko skutočne žili životom, aký je tu opísaný. Ich celý život je zaujímavá kniha, z ktorej podávame len ako úryvok časť chlapčenského veku, tak asi od deviateho do jedenásteho roku."

Vypočujte si príbehy Danka a Janka v rozhlasovej dramatizácii Júliusa Farkaša z roku 1963. V réžii Antona Glézla účinkujú: Štefan Zora, Vlado Prokopovič, Pavol Povoda, Martin Terray, Dušan Poljak, Viliam Záborský, Viera Bálinthová, Terézia Kronerová, Ctibor Filčík, Ondrej Jariabek, Jozef Šimonovič. Zvuk a strih: Ervín Eisler a Vladimír Marko.

Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: unsplash.com]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame