Kolotoč smiechu - rozhlasové sympózium o láske (1980)

Humor

Kolotoč smiechu - rozhlasové sympózium o láske (1980)

08. 01. 2020 10:30

Pozývame vás na rozhlasové sympózium o láske. Autormi láskyplného kabaretu Kolotoču smiechu (1980) je dvojica renomovaných humoristov: Tomáš Janovic a Peter Petiška. Sekundujú im hudobníci Jaro Filip a Igor Bázlik. Moderuje Oldo Hlaváček.

Referáty o láske prednesú, zarecitujú alebo zaspievajú vedecké kapacity z odboru biológie humoru: Michal Dočolomanský, Zuzana Cigánová a Vladimír Durdík. Prognostici z odboru matematických vied vás oboznámia s perspektívou lásky v tomto storočí. Vedúca bufetu Eva Krížiková sa zasa postará o to, aby na sympóziu nechýbalo tradičné občerstvenie, predovšetkým párky, párky a zas len párky, lebo láska ide cez žalúdok.

Sympózium o láske pokračuje vystúpeniami ďalších naslovovzatých kapacít z odboru humoristických množín a lingvistiky: Zora Kolínska, Ivan Krajíček a Eva Mária Chalupová. Nebude chýbať ani uznávaný kandidát geometrických vied humoru František Dibarbora a poprední predstavitelia telovýchovy, športu a láskyplného humoru Karol Čálik, Oldo Hlaváček a Jaro Filip.

Ďalší odborníci na lásku, naši i zahraniční, ktorí sa osobne nemohli zúčastniť na sympóziu, prispeli aspoň trefnými bonmotmi a aforizmami: Alain Delon, Juraj Fándly, Platón, J.E.Purkyne, Marilyn Monroe, Henrich VIII. a Franz Shubert. 

                                           ---------

V humoristickom bloku na Rádiu Pyramída si ďalej môžete vypočuť výber zo scénok a piesní Jiřího Grosmanna a Miloslava Šimka a zábavnú reláciu Sobotník - Stredoslováci. Moderátori Stano Radič a Ján Snopko hostili v roku 2004 v Banskobystrickom dome kultúry operného speváka Martina Babjaka a herca Stana Dančiaka.

Blok humoru pripravuje redaktorka Tamara Chlebová.

[foto: pixabay.com]

 

Živé vysielanie
??:??