Hľadanie romantika - Ján Levoslav Bella

Klasika

Hľadanie romantika - Ján Levoslav Bella

27. 05. 2019 11:41

Dnes už nedokážeme vysloviť prognózu, ako by sa utváral umelecký osud slovenského skladateľa Jána Levoslava Bellu (1843-1936), ak by ostal v Kremnici na území horného Uhorska a neodišiel do rumunského Sedmohradska, do mesta Sibiu s početnou vrstvou nemeckých osadníkov a rozvinutým hudobným životom.

V ranom období, keď písal hudobné kritiky a recenzie, používal pseudonymy Janko Pravdomil a Poludničan. Za kňaza ho vysvätili v roku 1866, stal sa mestským kapelníkom v Kremnici. Od roku 1881 nasledujúcich takmer štyridsať rokov pracoval ako organista v rumunskom Sibiu, kde konvertoval na protestantizmus a oženil sa.

Rozsiahlou tvorbou emancipoval slovenskú národnú hudbu na požadovanú profesionálnu úroveň. Z Bellovej dielne pochádzali opusy komornej hudby (sláčikové kvartetá, piesne, diela pre klavír a organ), orchestrálne skladby, zbory, svetské kantáty. Zomrel 25. mája 1936 v Bratislave, kde sa vrátil po vzniku prvej Československej republiky.

Pri príležitosti spomienky na Bellov májový dátum úmrtia sme vybrali z rozhlasového archívu umelecko-publicistickú reláciu Hľadanie romantika (2003). Hudobná historička Jana Lengová odkryla zaujímavé súvislosti medzi Bellovým životom v cudzine a jeho tvorbou. Účinkujú: Mária Schlosserová, Peter Kolník, Jozef Šimonovič.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: Kamilla Ásbóth, Literárny archív SNK]

 

Živé vysielanie
??:??