Svätenie jari - dramatické pásmo zo života Igora Stravinského

Klasika

Svätenie jari - dramatické pásmo zo života Igora Stravinského

29. 04. 2020 09:14

V štruktúre hudobno-slovných relácii Rádia Devín boli vždy obľúbené životopisné pásma o svetových skladateľoch. K tým najvýznamnejším patril Igor Stravinskij, ktorého novátorské diela formovali hudbu 20. storočia. Viac sa o ruskom géniovi dozviete z relácie Svätenie jari - dramatické pásmo zo života Igora Stravinského, ktorú uvádzame pri príležitosti nedožitých 75. narodenín hudobnej redaktorky Viery Režuchovej. V dramatizovanom pásme, ktoré autorsky pripravila v roku 1982, účinkujú: Darina Vašíčková, Vladimír Minarovič, Hilda Michalíková, Jan Valentík, Ľudovít Ozábal, Jela Lukešová, Marián Gallo.

Viera Režuchová pôsobila dlhé roky v Hlavnej redakcii Hudobného vysielania Československého rozhlasu. Narodila sa 1. mája 1945 v Považskej Bystrici. Bola absolventkou Hudobnej vedy na Univerzite Komenského. Venovala sa takmer všetkým formátom rozhlasovej hudobnej publicistiky a autorskej tvorby. Bola zanietenou redaktorkou, s nefalšovaným záujmom o slovenskú hudobnú kultúru, súčasnú hudbu a mladú generáciu interpretov. Zomrela 16. októbra 1993 v Bratislave vo veku 48 rokov.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: pixabay.com]

 

 

Živé vysielanie
??:??