EURO 2020
EURO 2020

Hudobné kolokvium - Eugen Suchoň

Hudobné kolokvium - Eugen Suchoň

Keď sa 25. septembra 1908 v Pezinku narodil Eugen Suchoň, nikto nemohol tušiť, že sa z neho stane hudobný skladateľ svetového formátu. Storočnica jeho narodenia je zaradená do kalendára výročí UNESCO. Suchoň zomrel 5. augusta 1993 v Bratislave. Slovenská hudobná kultúra vtedy stratila nielen medzinárodne uznávaného skladateľa, ale aj pedagóga a hudobného teoretika.

Bol tvorcom modernej slovenskej hudby, autorom slávnej opery Krútňava a jedným z mála slovenských skladateľov, ktorých orchestrálna partitúra vyšla vo viedenskom vydavateľstve Universal Edition (Baladická suita). Ak by neprišiel Február 1948, možno by bola naša hudobná história iná.

Pri príležitosti storočnice narodenia Eugena Suchoňa v roku 2008 vznikla v cykle Hudobné kolokvium umelecko-publicistická relácia venovaná jeho odkazu. Autorka Lýdia Dohnalová sa zamerala na tri hlavné oblasti jeho aktivít - kompozičnú, teoretickú a nemenej významnú pedagogickú na fakulte Hudobnej vedy UK.

V relácii postupne zaznejú úryvky zo skladieb: Metamorfózy, Variácie na vlastnú tému pre klavír, Symfonietta rustica, Varila myšička kašičku, Sláčikové kvarteto, Suita pre sláčikový orchester Mladé letá - Romanca. Hosťami relácie boli skladateľ Juraj Hatrík a muzikológ Ľubomír Chalupka.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: Magda Borodáčová, TASR]