EURO 2020
EURO 2020

Dialógy s hudbou - Bella známy i neznámy

Dialógy s hudbou - Bella známy i neznámy

Dnes už nedokážeme vysloviť prognózu, ako by sa utváral umelecký osud slovenského skladateľa Jána Levoslava Bellu (1843-1936), ak by ostal v Kremnici na území horného Uhorska a neodišiel do rumunského Sedmohradska.

V ranom období, keď písal hudobné kritiky a recenzie, používal pseudonymy Janko Pravdomil a Poludničan. Za kňaza ho vysvätili v roku 1866, stal sa mestským kapelníkom v Kremnici. Od roku 1881 nasledujúcich takmer štyridsať rokov pracoval ako organista v rumunskom Sibiu, kde konvertoval na protestantizmus a oženil sa. V meste s početnou vrstvou nemeckých osadníkov a rozvinutým hudobným životom nadviazal kontakt s európskou skladateľskou elitou (napríklad aj s Richardom Straussom).

Rozsiahlou tvorbou emancipoval slovenskú národnú hudbu na požadovanú profesionálnu úroveň. Z Bellovej dielne pochádzali opusy komornej hudby (sláčikové kvartetá, piesne, diela pre klavír a organ), orchestrálne skladby, zbory, svetské kantáty. Je autorom prvej slovenskej opery Kováč Wieland. Zomrel 25. mája 1936 v Bratislave, kde sa vrátil po vzniku prvej Československej republiky.

Viac sa o prvom profesionálnom slovenskom skladateľovi dozviete v hudobno-slovnom pásme Bella známy i neznámy. Pre cyklus Dialógy s hudbou ho v roku 1998 autorsky pripravila Zdenka Bernátová.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: Kamilla Ásbóth, Literárny archív SNK]