Dobrovoľnícky kapitán - pásmo o Jankovi Franciscim

Publicistika

Dobrovoľnícky kapitán - pásmo o Jankovi Franciscim

26. 05. 2020 10:36

Spisovateľ a politik Ján Francisci-Rimavský (1822-1905) bol popri Štúrovi a Hurbanovi tretím významným organizátorom slovenského národného hnutia. Zdobili ho prívlastky: človek krásny telom aj dušou, oddaný ideálom národného života, statočný a čestný muž, „ideál štúrovských cností".

Rimavský si pripojil k menu podľa rieky Rimavy, ktorá pretekala jeho rodným krajom. V čase štúdií prijal ďalšie meno - Vratislav. Meno si vyžreboval, bol to zvyk študentov slovenského Ústavu v Levoči, ktorí si k svojmu menu pridávali ešte jedno historické slovanské meno.

V revolúcii v rokoch 1848-1849 patril k najaktívnejším. Spolu s Daxnerom a Bakulínym organizoval založenie národnej gardy, za čo ho odsúdili na trest smrti. Z budapeštianskeho väzenia ho vyslobodila Windischgrätzova armáda. Stal sa kapitánom slovenského dobrovoľníckeho zboru. Predsedal zhromaždeniu slovenských vlastencov v Martine, ktoré prijalo Memorandum národa slovenského, a spoluzakladal Maticu slovenskú.

Napísal vlastný životopis, v ktorom venoval najväčšiu pozornosť revolučnému obdobiu meruôsmych rokov a memorandovému hnutiu. Z neho čerpal aj Ladislav Švihran pri príprave pásma Dobrovoľnícky kapitán (2001). V réžii Jany Strniskovej účinkujú: Dušan Szabo, Ivan Vojtek, František Kovár, Darina Vašíčková a Vladimír Minarovič.

                                           ---------

V publicistickom bloku na Rádiu Pyramída si ďalej môžete vypočuť reláciu Podobizne - Viliam Paulíny Tóth (2002) a Róbert Kotian a Peter Turčík budú v cykle Dejiny.sk (2015) diskutovať s historikmi o Trianonskej mierovej zmluve, od podpísania ktorej uplynulo 100 rokov.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: Matica slovenská]

 

Živé vysielanie
??:??