Herec
Herec

Zrkadlenie - Milan Laluha (1997)

Zrkadlenie - Milan Laluha (1997)

Jeden z najvýznamnejším slovenských maliarov druhej polovice 20. storočia Milan Laluha by 11. novembra oslávil svoje 90. narodeniny. Narodil sa síce v Tekovských Lužanoch, ale duchovným rodiskom jeho tvorby bola stredoslovenská obec Dolná Mičiná, krajina jeho detstva. Hovorieval, že býva v Bratislave, ale žije v Mičinej.

Laluha patril do umelecky silnej Skupiny Mikuláša Galandu, ktorú v roku 1957 spoluzakladal. Ich spoločnou témou sa stala domovina. Tvoril posediačky takmer na zemi, pretože paletou mu bola vytiahnutá spodná zásuvka skrinky. Z výtvarno-formálnej stránky budoval svoje maľby s konštruktívnou vecnosťou.

Keď dnes začínam maľovať, keď ohmatávam prázdne plátno, zbehne sa mi to celé až do akéhosi vzorca."

Jeho výjavy nie sú naturalistické alebo realistické, práve naopak, sú štylizované, pôvodné tvary sú okresané na podstatnú podobu a sú do istej miery skonštruované. Pre Laluhovu tvorbu boli charakteristické motívy krajiny, dediny a človeka. Ako protipól k tomu maľoval ženské akty, autoportréty a zátišia s fľašami. Vytvoril si tzv. laluhovskú formulu obrazu, ktorá pozostávala z hranatých a zaoblených tvarov, žiarivých farieb.

Prvú samostatnú výstavu mal v roku 1962 v Bratislave, nasledovali desiatky výstav doma i v zahraničí. Po roku 1968, keď sa politická moc snažila Galandovcov umlčať, Laluha sa utiahol do svojho vlastného sveta. V roku 1972 bol vylúčený zo Slovenského zväzu výtvarných umelcov a zakázali mu vystavovať.

Laluhove diela sú zastúpené v Slovenskej národnej galérii v Bratislave, Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici, Východoslovenskej galérii v Košiciach. Nachádzajú sa v súkromných zbierkach v Taliansku, Francúzsku, Švédsku, Nemecku, Švajčiarsku, Veľkej Británii a USA.

Milan Laluha zomrel deň pred svojimi 83. narodeninami 10. novembra 2013. V novembri 1997 ho v jeho ateliéri navštívila redaktorka Hana Beranová. Zostrih rozhovoru sme vysielali v relácii Zrkadlenie.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: TASR]