EURO 2020
EURO 2020

Sólo pre Alfréda Swana

Sólo pre Alfréda Swana

Zamatový hlas Alfréda Swana poznajú starší aj mladší rozhlasoví poslucháči. Herec oslávi 14. októbra okrúhle životné jubileum - 70 rokov. Jeho rodina má korene vo Veľkej Británii. Vyrastal na Záhorí v Malackách, kde sa za Rakúsko-Uhorska usadil jeho starý otec, pôvodom Škót. Ten veľmi dobre rozumel koňom a slúžil u grófa Pálffyho. So svojou ženou, Angličankou z Londýna, sa zoznámil vo Viedni.

Herecký talent zdedil Alfréd po svojom otcovi, ktorý bol výborným rozprávačom historiek z Rakúsko-Uhorska a v Malackách hrával ochotnícke divadlo. Alfrédovým strýkom bol herec Jozef Kroner. A tak sa aj on sám rozhodol ísť na herectvo a študoval na VŠMU v Bratislave u profesora Karola L. Zachara.

Na Novej scéne pôsobil 27 rokov. Divadelných či rozhlasových postáv stvárnil toľko, že ich ani on sám nevie zrátať. Televízne úlohy si však zapisoval a narátal ich rovných dvesto. Okrem účinkovania v rozhlase a televízii sa venuje aj charitatívnej činnosti. Vyše 20 rokov chodí do levočskej knižnice pre nevidiacich a slabozrakých nahrávať zvukové knižky.

Alfréd Swan je vynikajúcim interpretom umeleckého textu. Recitácii sa venuje už desiatky rokov. Medzi jeho obľúbených básnikov patria Ján Kostra, Ján Smrek, Mikuláš Kováč a Viliam Turčány. V rozhlasovom archíve máme stovky básní našich i svetových autorov v jeho interpretácii. On sám to v jednom z rozhovorov potvrdil:

Teraz často recitujem v Slovenskom rozhlase. Keď sa mi niečo zapáči, zoberiem si to prečítať domov."

Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto umelcovi, vypočujte si rozhlasové pásmo Sólo pre Alfréda Swana, ktoré v roku 2008 pripravil Emil Benčík.

[text: Marián Grebáč, foto: Dano Veselský, TASR]