Darina Laščiaková: Vitaj, jar!

Folklór a pop

Darina Laščiaková: Vitaj, jar!

30. 03. 2017 10:07

Hovorené slovo malo v reláciách bývalej Redakcie ľudovej hudby bratislavského rozhlasu vždy významné postavenie. Poetické slovo často zaznelo v hudobno-slovných pásmach (Klenotnica ľudovej hudby), ale redaktori pripravovali aj ucelené hudobno-dramatické pásma (poviedky Kazimierza Przerwu-Tetmajera, Šibalstvá Miša Zbojníka od Jula Farkaša, Podtatranské obrázky od Štefana Rysuľu a Ondreja Dema). Inokedy sa zasa recitácia básní striedala s poeticky ladeným slovom autora relácie.

V novšom období sa na tento typ výpovede sústreďovala najmä Adriana Domanská, ale už pred ňou pripravila na rôzne sviatočné dni počas roka veľa podobných hudobno-folklórnych pásem Darina Laščiaková. Pri relácii Vitaj, jar! využila ako základ rovnomennú skladbu Svetozára Stračinu, ktorá je výborným východiskom na ďalšie rozvíjanie dramatickej výstavby. Hudobno-poetická freska zobrazuje jarné obdobie v prostredí tradičnej slovenskej dediny. K pôsobivosti celku prispievajú aj osvedčené rozhlasové hlasy - Márie Schlosserovej, Jána Klimu a samotnej autorky Dariny Laščiakovej. Program v réžii Jána Klimu mal premiéru 16. apríla 1990.

Textár a libretista Jarko Elen, vlastným menom Jaroslav Kaiser, sa narodil 5. apríla 1895 v Komárove v Čechách. Od roku 1919 pôsobil ako učiteľ na viacerých miestach na Slovensku (Spišská Nová Ves, Topoľčany, Sereď, Ľubietová, Martin), v rokoch 1928-1938 bol riaditeľom meštianskej školy v Senci, od roku 1938 bol v Bratislave najprv učiteľom, v rokoch 1945-52 prednostom oddelenia umenia na Povereníctve školstva a osvety, od roku 1952 do odchodu na dôchodok v roku 1955 riaditeľom strednej školy.

Po príchode na Slovensko začal Jarko Elen publikovať básne, poviedky a dramatické práce. Písal aj grotesky, kabarety a skeče a od konca 20. rokov sa venoval hlavne textárskej a libretistickej tvorbe. Napísal vyše 500 a preložil vyše 700 textov populárnych piesní (Stupavská krčma; Katarína, Katka; Ej, horička zelená; Milión hviezd a i.) a je autorom desiatok libriet k operám, operetám a k hudobným komédiám. Jarko Elen-Kaiser zomrel v Bratislave 20. apríla 1978.

Reláciu Vitajte v štúdiu, Jarko Elen! autorsky pripravil Zdeněk Cón v roku 1973. Rozhovor vedie Jela Lukešová, básne recituje Jozef Šándor. Réžiu mal Imrich Jenča.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.


Živé vysielanie
??:??