Stromíš z Vlachova - nahrávky z košického archívu

Folklór a pop

Stromíš z Vlachova - nahrávky z košického archívu

10. 05. 2017 16:59

Medzi prvými folklórnymi skupinami, ktoré sa dostali do Radiojournalu v Košiciach, bola národopisná skupina z Fintíc. Viedol ju významný zberateľ Jozef Kolarčík-Fintický, ktorý do vysielania pripravoval krátke folklórne obrázky zo svojej obce. Po viacerých priamych prenosoch fintickej folklórnej skupiny z košického štúdia sa v roku 1932 uskutočnilo vysielanie priamo z Fintíc. Vypočuť si môžete nahrávku z roku 1951.

Slovenský folklór očaril aj Vlastimila Musila, ktorý prišiel z Prahy do Košíc ako klavirista, ale napokon sa z neho stal dirigent rozhlasového orchestra a tajomník hudobného oddelenia - a okrem toho našiel v Košiciach aj svoju životnú lásku. Spomienka je z roku 1957. V tom istom roku spomínal na svoje pôsobenie v košickom rozhlase aj prvý vedúci technického oddelenia Karel Stuchlý.

Anton Prídavok sa zapájal do prípravy folklórnych relácií už v Košiciach, ale najintenzívnejšie sa im venoval v čase, keď sa rozhlas po okupácii mesta presťahoval do Prešova a on sa stal riaditeľom tamojšieho štúdia. Hoci ani z týchto čias nemáme pôvodné nahrávky, atmosféru vtedajšieho vysielania nám priblíži dlhšia spomienka Antona Prídavka.

Koncom 60. rokov 20. storočia sa začala v obci Vlachovo formovať národopisná skupina, z ktorej učiteľ Juraj Kováč v decembri 1967 vytvoril folklórnu skupinu, neskôr známu pod menom Stromíš - tak sa volá najvyšší vrch vo Vlachove. Vybrali sme niekoľko vzácnych archívnych nahrávok folklórnej skupiny Stromíš z Vlachova, ktoré vznikli v košickom rozhlasovom štúdiu v roku 1973.

Hoci druhá hodina nášho bloku už nie je venovaná košickému rozhlasovému štúdiu, celkom sa z tohto mesta nevzdialime. V Košiciach sa totiž v roku 1932 narodila Gabriela Hermélyová. Tentoraz sa nám nepredstaví ako speváčka, ale bude hovoriť o iných spevákoch a hudobníkoch. Vyberáme dve pokračovania cyklu Kronika populárnej hudby. Meno speváčky Bey Littmannovej pozná asi každý, ale Ján Ondruš, Ilona Lungová a Jiřina Salačová patria k osobnostiam slovenskej populárnej hudby, ktoré sa až tak často nespomínajú.

Meno Pavla Polanského sa spája predovšetkým s vysielaním rakúskej rozhlasovej stanice Ö3, kde 21 rokov moderoval reláciu Musik zum Träumen. Poslucháči si pamätajú aj na reláciu Pavla Polanského Pekná hudba, ktorú pripravoval po roku 1989. V druhej Kronike populárnej hudby nám Gabriela Hermélyová priblíži pôsobenie Pavla Polanského v 50. rokoch.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.      

Živé vysielanie
??:??