Deti - vzácni umelci v speve i hre na ľudových nástrojoch

Folklór a pop

Deti - vzácni umelci v speve i hre na ľudových nástrojoch

25. 05. 2017 16:25

Ľudová pieseň by mala mať pevné miesto vo všeobecnovzdelávacom procese a v hudobnom vzdelávaní. Folklór v podaní detských interpretov môže mať rôznu podobu. Často sú to všeobecne známe ľudové pesničky nacvičované len s cieľom, aby ich deti nespievali falošne. Zriedkavejšia je sólová či skupinová hra na hudobných nástrojoch. Vzácnosťou je úsilie o zachovanie miestneho či regionálneho repertoáru, ba aj interpretačného štýlu.

V roku 1979 pripravil Ondrej Demo do cyklu Klenotnica ľudovej hudby reláciu Deti - vzácni umelci v speve i hre na ľudových nástrojoch. V programe, ktorý vznikol k Medzinárodnému dňu detí pri príležitosti Medzinárodného roku dieťaťa, zachytil najrôznejšie podoby detského hudobného folklóru. Zaujímavosťou je zmienka o kolektívnom členovi vtedajšieho Kruhu priateľov Klenotnice ľudovej hudby - študentkách Strednej pedagogickej školy v Leviciach. V relácii sú zaznamenané aj zvuky rôznych signálnych a hudobných hračiek. Nechýba tu ten najvzácnejší jav - odovzdávanie ľudovej hudobnej tradície z pokolenia na pokolenie.

Folklórny súbor Magura vznikol v Kežmarku v roku 1954 a od roku 1975 pri ňom pôsobí aj detský folklórny súbor Maguráčik, ktorý sa venuje zbieraniu a interpretácii tradičných zvykov, hier, piesní a tancov goralov žijúcich pod Tatrami v oblasti Spišskej Magury. Účinkoval na festivaloch doma i v zahraničí a je laureátom detského folklórneho festivalu v Prešove v roku 1985. V súbore pôsobia najmä deti zo základných škôl v Kežmarku a v jeho okolí. Vedúcimi súboru sú Anna a Juraj Švedlárovci. Nahrávky, ktoré si môžete vypočuť, vznikli v košickom rozhlase v rokoch 1989 a 1990.

Pri spomienkach na vznik slovenskej folkovej a country hudby sa niekedy ako prelomový uvádza rok 1970, keď v Banskej Bystrici vznikla country skupina Jazdci a začala nahrávať a vysielať v Slovenskom rozhlase. O jej začiatkoch a ďalšom pôsobení hovorili členovia Vojtech Zachar, Igor Malinovský a Jozef Melek v dvoch častiach banskobystrického rozhlasového cyklu Múzeum šlágrov v roku 1996.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

 

Živé vysielanie
??:??