Klenotnica ľudovej hudby - Trojkráľové tradície

Folklór a pop

Klenotnica ľudovej hudby - Trojkráľové tradície

04. 01. 2018 13:02

Keď prišli Traja králi do Jeruzalema, vypytovali sa na novonarodeného židovského kráľa. Príchod mudrcov spôsobil v meste rozruch. Dal si ich predvolať kráľ Herodes a vypytoval sa ich, prečo prišli. Od svojich radcov vedel, že v Betleheme sa má narodiť Kráľ, Vykupiteľ, Boží Syn. Herodes mudrcov požiadal, aby mu pri návrate podali správu, kde by ho našiel, aby sa mu mohol pokloniť. V skutočnosti ho chcel zavraždiť, lebo sa bál o svoj trón.

Keď Traja králi našli Dieťa, pokľakli pred ním. Na Východe to bolo zaužívané symbolické gesto, ktorým muž vyjadroval svoju podriadenosť pred iným mužom. Mudrci teda uznali výnimočnosť a možno aj Božský pôvod tohto kráľa. Ako kráľovi mu darovali zlato, ako Božiemu synovi kadidlo a ako Vykupiteľovi, ktorý prišiel zomrieť za ľudí, zasa myrhu na balzamovanie. Keď sa Traja králi pobrali na cestu domov, vo sne boli varovaní, aby obišli Herodesa...

Sviatok Zjavenia Pána, inak Traja králi či hovorovo Tri krále, zanechal bohaté stopy aj v ľudovom zvykosloví. Práve na ne sa v roku 2005 sústredila banskobystrická redaktorka Miriam Kubandová, keď pripravovala Klenotnicu ľudovej hudby s názvom Trojkráľové tradície. Účinkujú Anna Kráľová, Alžbeta Demčíková, Ján Dubašák, Pavlína Opálková, Margita Patrnčiaková, Margita Chabanová, Estera Strečková, folklórne skupiny Kýčera, Priechoďan, Telgárt a Badínčanka, Ján Ambróz a ľudové hudby bratov Muchovcov, Borievka a Ponitran. Slovom sprevádza Lýdia Faksová.

Podľa starej francúzskej legendy prišiel neskôr k Ježiškovi aj štvrtý kráľ, ktorého veľmi mrzelo, že sa omeškal. Po ceste prišiel o tri drahocenné perly, ktoré niesol ako dar. Zahanbený pokľakol pred Ježišom a začal sa ospravedlňovať, prečo mešká a nič nenesie.

V jednom hostinci našiel zomierajúceho starca, o ktorého sa nik nestaral. Kráľ dal teda jednu perlu hostinskému, aby chorého zaopatril. Na druhý deň stretol zbojníkov, ktorí chceli zabiť zajatca. Kráľ ho vykúpil druhou perlou. Vďaka tretej perle, ktorou podplatil vojaka, sa mu podarilo zachrániť život aspoň jednému dieťatku z tých, ktoré dal Herodes povraždiť. Takto prišiel o celý dar, ktorý niesol Ježišovi. Keď si Ježiško vypočul toto zahanbené priznanie, šťastne sa usmial a svojou malou ručičkou sa dotkol ruky štvrtého kráľa...

Aj nasledujúca relácia z cyklu Kresťanská hudba je venovaná sviatku Troch kráľov. V roku 2008 ju pripravila klaviristka, hobojistka, hudobná vedkyňa a publicistka Diana Rauchová.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

[foto: Radovan Stoklasa, TASR]

Živé vysielanie
??:??