Klenotnica ľudovej hudby - Veľkonočné zvyky, hry a piesne

Folklór a pop

Klenotnica ľudovej hudby - Veľkonočné zvyky, hry a piesne

30. 03. 2018 10:12

Hudobno-slovné relácie Klenotnica ľudovej hudby vždy vznikali v súlade s obradovým zvykoslovím počas kalendárneho roka. Najmä poslucháči v meste tak majú možnosť hlbšie prežívať jednotlivé sviatky v duchu tradícií, pre tých na dedine sa Klenotnica zasa môže stať inšpiráciou na oživovanie starých zvykov. Hoci aj tu sa tradujú dva protichodné prípady.

Jeden poslucháč bol vraj taký nadšený z počúvania šibačkovej Klenotnice, že sa mu potom už zdalo zbytočné, aby aj on sám išiel šibať. A iný poslucháč vraj pri namáhavej ceste autom za širokým okruhom dievok, ktoré si chcel uctiť vodou a korbáčom, počúval Klenotnicu z magnetofónovej kazety a potom prichádzal k cieľom svojich návštev tak správne folklórne naladený, že túto atmosféru prinášal aj do príbytkov dievok a žien.

Prečo spomíname namáhavú cestu autom? Veď si len predstavte, že ako šibač-šofér sa nemôžete nechať počastovať ani pohárikom a na dobrú náladu vám musí postačiť rádio. Ak toto fungovalo, je to iste najvyššie uznanie pre Ondreja Dema, ktorý pre cyklus v roku 1983 pripravil reláciu Veľkonočné zvyky, hry a piesne. Účinkovali členovia folklórnych skupín z Batizoviec, Vajnôr, Kozároviec, Liptovskej Kokavy, Liptovských Sliačov, Parchovian a z Kračúnoviec.

Minulý rok, keď oslavovalo košické štúdio Slovenského rozhlasu 90. výročie svojho založenia, iba s ťažkosťami sme hľadali relácie, z ktorých by sme sa dozvedeli niečo o dejinách populárnej hudby v tomto meste. Hudobno-slovné relácie sa totiž v košickom rozhlase začali archivovať pomerne neskoro.

Vďaka tomu, že sa tejto téme práve v roku 2017 venovali viacerí redaktori, môžeme vám dnes ponúknuť reprízu zaujímavých „stručných dejín košickej popmusic", ktoré pripravili Dušana Štecová a Martin Tomčík pod názvom Pop bodka K E. Okrem sprievodného slova Dušany Štecovej budete počuť výpovede muzikologičiek Dity Marenčinovej a Lýdie Urbančíkovej, speváčok Melánie Olláryovej a Gabriely Hermélyovej a hudobného skladateľa, džezmena a saxofonistu Jozefa Olajoša.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

[foto: Miroslav Vojtek, TASR]

Živé vysielanie
??:??