Hrajteže mi, hrajte - Zvyky a piesne jesene a zimy

Folklór a pop

Hrajteže mi, hrajte - Zvyky a piesne jesene a zimy

29. 11. 2018 13:13

Od jesene do zimy prechádza príroda i spoločenstvo ľudí čoraz pokojnejším obdobím, ktoré je prípravou na advent a potom na radosť z Kristovho narodenia a z celých vianočných sviatkov. Pravdaže, na zimu sa treba pripraviť, takže stále je čo robiť. Roľníkov čakali posledné práce na poli, potom vyrušenie z ustáleného plynutia času, ktoré prinášali rukovačky, ale v zime už bol aj čas na spoločné posiedky, spojené s prácou i nezbedami, pretože vždy je dobré robotu vyvážiť zábavou.

Reláciu Miriam Kubandovej Hrajteže mi, hrajte s podtitulom Zvyky a piesne jesene a zimy vysielalo v premiére banskobystrické rozhlasové štúdio 17. novembra 1996. Mária Bartková a Eva Lučanská z Východnej a Anna Ferjancová z Važca budú rozprávať o práci s ľanom, o odchode regrútov na vojenčinu, o páračkách i priadkach, o čarovaní v kúdeľnej chyži i na Ondreja a napokon aj o dňoch, ktoré sú už bezprostrednou predzvesťou Vianoc - o Mikulášovi a o Lucii. Stretnutie rozprávačiek z týchto dvoch susediacich hornoliptovských obcí nie je náhodné, pretože z Východnej do Važca a naopak sa chodievalo aj na muziky.

Cyklus Kronika populárnej hudby na prelome tisícročí pripravovala Gabriela Hermélyová. Všetko sa začalo tak, že redaktor Ali Brezovský oslovil „kráľovnú slovenského swingu", či by nechcela robiť spomienkovú reláciu s pesničkami. Vďaka tejto šťastnej myšlienke vzniklo v priebehu šesť a pol roka spolu 69 polhodinových relácií a dve z nich vám ponúkame.

Prvá, z roku 1999, je venovaná klaviristovi a skladateľovi Tomášovi Seidmannovi. V rokoch 1966-1980 bol členom Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. V roku 1980 odišiel ako klavirista do Rakúska a v cudzine pôsobil do roku 1992. Zomrel v roku 2015.

Ďalšia Kronika populárnej hudby (2000) je venovaná rodákovi z Banej Luky, teda zo srbskej časti Bosny a Hercegoviny, skladateľovi, aranžérovi a dirigentovi Miroslavovi Brožovi (1922-1991). V bratislavskom rozhlase pôsobil od roku 1952 a v roku 1961 tu založil Tanečný orchester a stal sa jeho prvým šéfdirigentom. Gabriela Hermélyová do štúdia pozvala Brožovho rozhlasového i skladateľského kolegu Aliho Brezovského.

Blok, venovaný folklóru a popu, pripravuje redaktor Marián Minárik.

[foto: Viliam Přibyl, TASR]

 

Živé vysielanie
??:??