Prezidentove prázdniny - o pobytoch Masaryka v Topoľčiankach

Literatúra a dráma

Prezidentove prázdniny - o pobytoch Masaryka v Topoľčiankach

18. 10. 2018 13:52

Takmer sedemdesiat rokov sme žili s Čechmi v spoločnom štáte. Boli sme a vždy budeme geografickými susedmi a najbližšími slovanskými národmi, ktoré sa dokážu dorozumieť vo vlastnom jazyku. Máme aj kus spoločnej histórie. Jednou z významných osobností našich dejín bol zakladateľ spoločného štátu, mysliteľ a duchovný otec československej demokracie, prvý československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

Spájal oba národy nielen svojim pôvodom ako polovičný Slovák, ale aj ako človek, ktorému bolo Slovensko bytostne blízke. Mal u nás tri letné sídla: Topoľčianky, Bystrička pri Martine a statok v Pstruši. Topoľčianky si natoľko zamiloval, že letné prázdniny predlžoval do neskorej jesene a ťažko sa lúčil s krajinou a ľuďmi, ktorí mu boli blízki svojou mentalitou, prostotou a pracovitosťou. Prichádzali sem za ním vládni činitelia i zahraniční diplomati. Práve tu Karel Čapek napísal svoje Hovory s T.G.M.

Pobyty prezidenta Masaryka v Topoľčiankach nám priblíži Emil Benčík v dramatizovanom pásme Prezidentove prázdniny (1991). V réžii Viery Weidlerovej účinkujú Elo Romančík, Vladimír Minarovič, Darina Vašíčková, Ľubo Roman a Ján Valentík.

Pri vzniku Československej republiky v roku 1918 zohrali dôležitú úlohu Československé légie. Pomohli získať Československu status víťaznej mocnosti 1. svetovej vojny a aktívne pôsobili aj pri konsolidácii novej republiky. Umelecký dokument Slovenskí legionári (2017) z cyklu Stratení v čase sa venuje osudom dvoch z nich. Jozef Adamík a Jozef Klempa, dámsky krajčír a obuvník, nasadili svoje životy, ako tisíce iných. Jeden padol, druhý prežil.

Vďaka výskumom slovakistky Gabriely Albrecht Žiakovej (od 90. rokov vo Francúzsku) môžeme poznávať životnú cestu Jozefa Adamíka z Bytče, ktorý pre svoje „panslávstvo" musel odísť do Francúzska. Začiatok 1. svetovej vojny zmenil jeho osud. Rozhodol sa bojovať za svoje ideály. Viera Melišková zasa zachovala zápisky svojho starého otca Jozefa Klempu, legionára, ktorý bojoval v Rusku.

Ivica Ruttkayová predstavuje v cykle Stratení v čase životné príbehy osobností, ktoré sú súčasťou našej histórie, ktorí svojou odvahou, odhodlaním, originalitou a talentom prispeli k utváraniu nasledovaniahodných hodnôt. Mnoho týchto príbehov sa z rozličných príčin akoby stratilo v čase. Vďaka spomienkam a novým výskumom však vieme ich stopy opäť nájsť.

Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: TASR]

 

Živé vysielanie
??:??