Štefan Moravčík: Pajštúnska Mona Lisa (1994)

Literatúra a dráma

Štefan Moravčík: Pajštúnska Mona Lisa (1994)

11. 12. 2018 14:29

Spisovateľ Štefan Moravčík oslávi 22. decembra svoje 75. narodeniny. Jeho prvé básnické zbierky tematicky odrážajú polohu mladého človeka očareného láskou a jej erotickými prejavmi. Neskôr vo svojej tvorbe čerpá motívy z rodného kraja. Je natrvalo spojený so Záhorím - jazykovo, mentálne, psychologicky a motivicky. V druhej etape svojej tvorby sa cieľavedome zameriava na otázky a problémy našej histórie a na hľadanie koreňov nášho národného spoločenstva.

Začiatkom 80. rokov objavuje autor čaro tvorby pre deti. Dielam pre najmenších nechýba hravosť a vtip. Vo všetkých sa prejavil ako majster jazyka. Inšpiráciu k napísaniu rozhlasovej rozprávkovej hry Pajštúnska Mona Lisa (1994) našiel tiež na rodnom Záhorí. V réžii Táne Tadlánkovej účinkujú: Karol Machata, Mária Kráľovičová, Zuzana Tlučková, Marián Geišberg, Július Satinský, Štefan Skrúcaný, Július Vašek, Terézia Kronerová, Vadimír Obšil, Peter Marcin, Vladimír Minarovič, Soňa Ulická, Gustáv Legéň a Juraj Predmerský.

Na Rádiu Pyramída si tiež pripomenieme 100. výročie narodenia spisovateľa Štefana Žáryho. V roku 1944 sa dostal s vojenskou jednotkou do Talianska, kde redigoval vojenský časopis a vydal jednu zbierku básní. Po vojne tu pôsobil ako spravodajca. Bol riaditeľom vydavateľstva Slovenský spisovateľ, ale po začiatku normalizácie musel z tohto postu odísť. Od roku 1970 sa venoval iba literatúre. Zomrel 25. augusta 2007. Žáryho - prozaika inšpiroval najmä vojnový a povojnový pobyt v Taliansku, ktorý spracoval aj v poviedke Vrždiaci sneh vo fialovej tme (1992). Číta Peter Vilhan.

Žáry bol však predovšetkým básnik. Písal o každodenných všedných veciach, ktoré ho zaujali. Literárny kritik Jozef Felix zdôrazňoval „optimistický životný postoj a životný pocit Štefana Žáryho". Mal rád človeka, jeho sny a túžby. Ľudskosť mu bola nadovšetko. Báseň Óda na deti (1984) recituje Vladimír Durdík.

Blok, venovaný literatúre a dráme, pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: pixabay.com]

 

Živé vysielanie
??:??