Od histórie k dnešku - Hudba starých Košíc

Klasika

Od histórie k dnešku - Hudba starých Košíc

11. 04. 2017 13:41

V spolupráci s košickým a banskobystrickým rozhlasom rozširujeme obsahovú ponuku Rádia Pyramída, keďže obe tieto štúdiá si v tomto roku pripomínajú svoje rozhlasové výročia: v Košiciach 90. a v Banskej Bystrici 60. výročie začiatku vysielania. Boli to práve košickí poštoví technici a nadšenci, ktorí pomocou rádiotelegrafného vysielača v Haniske uskutočnili prvé pokusné rozhlasové vysielanie na Slovensku v dňoch 20. - 22. 12. 1925. Netrvalo dlho a už 17. 4. 1927 sa začalo s pravidelným vysielaním z Košíc.

Pre náš tematický blok klasickej hudby je dôležitý údaj, že od februára 1929 začal v Košiciach pôsobiť rozhlasový orchester, čo bolo pre dobovú štruktúru rozhlasového vysielania významné obohatenie. Významný je aj dátum 20. 11. 1927, keď Košice po prvý raz vysielali omšu z Dómu sv. Alžbety, čo podnietilo vznik náboženského vysielania.

V spolupráci s redaktorkou Hanou Rodovou-Kolbašskou sa na Rádiu Pyramída prvýkrát objavia relácie z košického rozhlasového hudobného archívu: Od histórie k dnešku I. - Hudba starých Košíc a Od histórie k dnešku II. - Obdobie predklasicizmu a klasicizmu. Autorkou oboch pásiem z roku 1980 bola Mária Potemrová.

Táto významná muzikologička, hudobná pedagogička a historička zasvätila svoj život skúmaniu hudby na Východnom Slovensku (temer celý život pôsobila na Konzervatóriu v Košiciach). Do relácií vyberala skladby od 13. až po 18. storočie: zo Zborníka Turecký Eulenspiegel od Daniela Speera, nahrávky Komorného orchestra Konzervatória v Košiciach, Slovenských madrigalistov, Františka Balúna a Edity Bachmannovej. Zaznie tiež hudba Glucka a Haydna. V réžii Hany Makovickej budú účinkovať Dana Fedelešová, Milan Drotár a Ľuboš Záhon.

V redakčnej dielni Etely Čárskej vzniklo veľa profilových relácií zameraných na popredné osobnosti slovenskej hudby. V spoločnej autorskej koncepcii s muzikológom Ladislavom Mokrým pripravila v roku 1987 rozhlasovú kompozíciu Dotyky strún pri príležitosti životného jubilea (70) skladateľa Ladislava Burlasa.

V relácii ďalej účinkovali predseda Kolégia vied o umení SAV Miloš Tomčík, huslista Peter Michalica a jeho americké študentky Mary Richard a Meily Green, klaviristka Elena Michalicová, syn Ladislava Burlasa a Eugen Suchoň. Obsahom bolo rozprávanie o tvorbe, pedagogickej, organizátorskej a výchovnej činnosti, o inšpiračných zdrojoch a interpretácii diel Ladislava Burlasa. Sám skladateľ hovorí o princípoch tvorivosti a zrode predstavy o skladbe. Reláciu reprízujeme pri príležitosti 90. narodenín Ladislava Burlasa, ktorý sa narodil 3.4.1927 v Trnave.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

Živé vysielanie
??:??