Ars musica - Tibor Andrašovan

Klasika

Ars musica - Tibor Andrašovan

20. 06. 2017 13:59

Tohto roku si pripomíname storočnicu narodenia Tibora Andrašovana. Bol obdarený mimoriadnu muzikalitou. Komponoval orchestrálne diela, opery, operety, balety, upravoval slovenské ľudové piesne, písal hudbu pre folklórne telesá, zborové kompozície a filmovú hudbu. Rok pred jeho úmrtím v roku 2000 s ním nahral rozhovor banskobystrický hudobný redaktor Ľuboš Kovačech. Materiál neskôr použil v relácii Ars musica. Vypočuť si môžete 1. časť spomienkovej debaty.

Keďže sa končí školský rok, načrieme do vzdelávacích programov pre deti a mládež. Skladateľ Juraj Hatrík, ktorý je známy ako vynikajúci hudobný pedagóg, nahral pre rozhlas viaceré relácie, kde sa predviefol ako brilantný učiteľ hudby, ako muzikant, ktorý vie o hudbe rozprávať a vhodne ju vysvetliť mladému poslucháčovi. Časť z cyklu Hudobná stavebnica nesie názov Rampa (1982). Pripravili zvukový majster Ľuboš Klásek a redaktorka Dana Nezvedová. Účinkovali žiaci ĽŠU a konzervatória v Bratislave.

Hudobná redaktorka Viera Režuchová pripravila v roku 1989 do prestávky priameho prenosu koncertu SOČR rozhovor s významným českým dirigentom Otakarom Trhlíkom. Bol šéfdirigentom SOČR v rokoch 1962-1968. Práve on obnovil tradíciu verejných koncertov a hosťovanie v zahraničí. V rozhovore si zaspomína na príchod do rozhlasového orchestra v Bratislave, na svoj prvý koncert v roku 1965 v Taliansku a tiež na svoju pedagogickú činnosť.

Hudobný blok na Rádiu Pyramída ukončíme suitou Georgesa Bizeta Arlesanka zo scénickej hudby k rovnomennej hre Alphonsa Daudeta. Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave v roku 1968 dirigoval Otakar Trhlík.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

 

Živé vysielanie
??:??