Musica et labor - Ján Kopčák

Klasika

Musica et labor - Ján Kopčák

24. 10. 2017 13:58

Na Rádiu Pyramída striedavo uvádzame hudobno-slovné relácie z košického a banskobystrického rozhlasového archívu v súvislosti s výročiami, ktoré si jednotlivé štúdiá v roku 2017 pripomenuli.

Z Košíc sme tentoraz dostali tip od Hany Rodovej-Kolbašskej na ukážku z cyklu Musica et labor (2017). Hudobné dianie každého mesta je formované pôsobením zaujímavých osobností sveta klasickej či džezovej scény. Niektorí hudobníci sa po skúsenostiach a štúdiách v zahraničí predsa len vrátia domov. Tak to bolo aj v prípade džezového saxofonistu Jána Kopčáka, ktorý sa zatiaľ usadil v Košiciach. Práve o ňom bude cyklická relácia Musica et labor. Autorsky pripravil a uvádza hudobný redaktor Juraj Vajo, zvuková spolupráca Peter Krajčovič.

Pokračujeme hudobným blokom z bratislavskej rozhlasovej fonotéky. Na prelome októbra a novembra bude určite vhodný tento námet: Paleta v tónoch na BHS - Hudba rezonujúca z ateliéru (2015). Týka sa Bratislavských hudobných slávností a hlavného festivalového plagátu. Umelecká podoba tohto artefaktu je totiž prvým vizuálnym prvkom, spojeným s dramaturgiou festivalu. Na poslednom ročníku nás napríklad sprevádzal poetický snový svet Běly Kolčákovej.

Vypočujme si, ako sa rodí idea a výtvarná podoba plagátu v ateliéroch slovenských výtvarníkov, ktorí budú hosťami vo fíčri Etely Čárskej: Kvetoslava Fulierová, Bohumír Bachratý, Stanislav Harangozó, Svetozár Ilavský. Na relácii spolupracoval zvukový majster Dušan Buchel.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

 

Živé vysielanie
??:??