Vianočné mystérium ducha - videné hudbou Ilju Zeljenku

Klasika

Vianočné mystérium ducha - videné hudbou Ilju Zeljenku

18. 12. 2017 15:33

Toto leto sme si pripomínali 10. výročie úmrtia skladateľa Ilju Zeljenku (13. júl). Práve jemu bola venovaná špeciálna umelecko-dokumentárna relácia Vianočné mystérium ducha - videné hudbou Ilju Zeljenku. Bol autorom stoviek skladieb, pedagógom, predsedom Zväzu slovenských skladateľov, dramaturgom festivalu Nová slovenská hudba a prezidentom Medzinárodného hudobného festivalu Melos-Étos.

S jubilujúcim skladateľom sa o problémoch i nádejach človeka v dnešnom svete porozprávala autorka Zdenka Bernátová. Bolo to v roku 1992, keď umelec oslavoval šesťdesiatku. V pásme sú použité verše skladateľa, recituje Štefan Bučko. Zvuková spolupráca Zdeno Halamík a Marta Pelikánová.

V tom istom čase 12.12.1992 nahrávali aj Vianočné mystérium (pre sóla, zbor a orchester) od Hanuša Domanského. Vypočujeme si časti Hor sa pastieri, Aleluja a Keď milostivý Boh v podaní orchestra SĽUKu a Slovenského komorného zboru, dirigoval Pavol Procházka.

Hudobný redaktor a moderátor Ľuboš Kovačech nás zavedie na organový festival Organ Fest. Spoluorganizátorom je organista strednej generácie Peter Sochuľák, absolvent Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici a VŠMU v Bratislave. V súčasnosti pôsobí na banskobystrickom konzervatóriu ako pedagóg organovej hry.

Sochuľák sa predstavil v cykle Organových koncertov pod Pyramídou, na Prehliadke mladých slovenských organistov a na organových festivaloch doma i v zahraničí. Realizoval viacero koncertných nahrávok pre Slovenský rozhlas. V súčasnosti je organistom v Chráme sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Právu tu vznikol záznam koncertu v rámci cyklu Hudobný večer (2008). Zaznejú diela Georga Böhma, Johanna Pachelbela, Felixa Mendelssohna, Petra Ebena a Louisa Vierneho.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: Vladimír Benko, TASR]

 

Živé vysielanie
??:??