Musica moderna - oratórium Terezín

Klasika

Musica moderna - oratórium Terezín

29. 01. 2018 15:10

Približne od polovice februára 1942 sa začali v Terezíne (pôvodne českej barokovej vojenskej pevnosti z 18. storočia) dôsledne napĺňať kapacity koncentračného tábora. Prešlo ním viac ako 155 000 ľudí. Mesto prakticky zmizlo, zmenilo sa na uzavreté židovské geto, ktorého hlavným poslaním bola smrť. Uväznený tu bol napríklad český dirigent Karel Ančerl.

A zachovali sa tu aj detské básne - ich otrasné svedectvo zaujalo kanadskú skladateľku Ruth Fazal, ktorá ich skombinovala s hebrejskými textami a zložila oratórium Terezín. Viac sa o tejto skladbe dozviete v hudobno-slovnej relácii Mariána Turnera z cyklu Musica moderna. Zaznejú ukážky z diela, ktoré v roku 2004 interpretovali Bratislavský chlapčenský zbor (Magdaléna Rovňáková), Slovenský filharmonický zbor (Marián Vach) a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu (Kirk Trevor).

Zimné mesiace mali v rozhlasovom hudobnom vysielaní vždy isté špecifické programové ciele. Z histórie umenia je zrejmé, že striedanie ročných období bolo v centre pozornosti umelcov, skladateľov nevynímajúc. Ukážkou takýchto inšpirácii môže byť aj piesňový cyklus Zimná cesta od rakúskeho skladateľa obdobia ranného romantizmu Franza Schuberta.

V rámci cyklu Dialógy s hudbou sa mu v roku 2006 venovala autorka Katarína Brejková, ktorá vyštudovala hru na flautu na VŠMU. Jej relácia sa pohybuje na pomedzí profilu skladateľa a analýzy rozsiahleho vokálneho diela. Cyklus Zimná cesta pre mužský hlas a klavír vznikol v roku 1827 na básne Wilhelma Müllera. Veríme, že vás tento romantický básnicko-hudobný príbeh zaujme.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: Petr David Josek, AP Photo]

 

Živé vysielanie
??:??