Bachovské inšpirácie v premenách času a priestoru

Klasika

Bachovské inšpirácie v premenách času a priestoru

01. 10. 2018 15:35

Prelom septembra a októbra už tradične patrí medzinárodnému festivalu Bratislavské hudobné slávnosti. A trvalou súčasťou festivalového diania BHS sú muzikologické konferencie. Relácia Bachovské inšpirácie v premenách času a priestoru reflektuje konferenciu z 5. a 6. októbra 2000 pri príležitosti 250. výročia úmrtia Johanna Sebastiana Bacha.

Účastníci konferencie charakterizovali Bachovu hudbu, pripomenuli dobový pietizmus a ortodoxiu v jeho hudbe. Skúmali fakt, prečo je Bachovo dielo pôsobivé i v súčasnej dobe, hoci ho už vnímame inak. A dozvieme sa tiež, ako Bachova hudba inšpirovala Eugena Suchoňa v neľahkých mesiacoch po okupácii 1968.

Na besede v rozhlasovom štúdiu sa stretli: Ľubomír Chalupka, Ingeborg Šišková, Jana Lengová, Miloš Blahynka a Igor Vajda, v reportážnych vstupoch aj ďalší hudobníci, napr. skladateľ Jevgenij Iršai a iní. Reláciu, v ktorej zaznejú rôzne ukážky z Bachovej tvorby, autorsky pripravila a uvádzala redaktorka Melánia Puškášová.

Pásmo Priame prenosy a nahrávky z festivalov malo premiéru v roku 2001 v rámci cyklu Dialógy s hudbou. Autorka Zdenka Bernátová skúma, ako sa kedysi robili záznamy z festivalov, ako to vplýva na formovanie hudobnej kultúry, prípadne, ako to vplýva na hudobnú pamäť spoločnosti.

Na záver sa vrátime do roku 1972, keď na BHS v Bratislave hosťovali husľoví virtuózi Rakúšan Wolfgang Schneiderhahn a Francúz Emmanuel Krivine. So Slovenskou filharmóniou pod taktovkou Ladislava Slováka uviedli jeden z najobľúbenejších koncertov vrcholného baroka Koncert pre dvoje huslí a sláčikový orchester d mol, BWV 1043 Johanna Sebastiana Bacha.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: Wikipedia]

 

Živé vysielanie
??:??