Musica moderna - Krzysztof Penderecki

Klasika

Musica moderna - Krzysztof Penderecki

26. 10. 2018 13:43

Hudobné štýly sa v priebehu stáročí prelínajú s rôznymi vplyvmi, čím vytvárajú nové smery, nové školy. Je to nesmierne zložitý proces, s mnohými nečakanými odbočkami, ktoré poslucháči nie vždy pochopia. Nie každý skladateľ dokáže tento zložitý hudobno-štýlový proces ovplyvniť, či stať sa jeho strojcom. Takúto výnimočnú pozíciu má poľský skladateľ Krzysztof Penderecki.

Má na konte symfónie, opery aj komorné diela. V každej oblasti vykonal zásadné inovácie. Penderecki reprezentuje tzv. poľskú školu, je synonymom poľskej hudobnej avantgardy a celosvetovo patrí k najvýznamnejším skladateľom 20. storočia. Nečudo, že priťahuje pozornosť profesionálnych hudobníkov i laikov. Viac sa o tejto výnimočnej osobnosti dozviete v hudobno-slovnej relácii Jána Dúbravského z cyklu Musica moderna (2003).

V druhej polovici bloku sa zameriame na duchovný rozmer ľudského konania, ktorý určuje hlbku nášho života. V roku 1998 pripravila Etela Čárska v rámci dlhodobého cyklu Pokora v hudbe hudobný fíčer so skladateľom Ivanom Paríkom Oslovenie k hľadaniu súvislostí nielen v rozmeroch človeka. V meditatívnej relácii spoluúčinkuje Jozef Šimonovič. Už tradične vyváženú zvukovú podobu Čárskej fíčrom dodáva zvukový majster Dušan Buchel.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: wikipedia]

 

Živé vysielanie
??:??