Zvuk na niekoľko spôsobov - Gejza Topercer a Peter Vaško

Publicistika

Zvuk na niekoľko spôsobov - Gejza Topercer a Peter Vaško

03. 07. 2017 13:59

Pri príležitosti 90. výročia začiatku rozhlasového vysielania z Košíc sme nazreli do ich archívu a vybrali reláciu o rozhlasovej profesii, ktorá sa vo vysielaní neozýva, ale bez nej by ste nič nepočuli. Tentoraz sa však ozvú a porozprávajú vám o svojej práci - majstri zvuku Gejza Topercer a Peter Vaško. V rámci cyklu KORA (Kultúrne osobnosti rozhlasového archívu) nám ich predstaví redaktorka Hana Rodová-Kolbašská v programe s príznačným názvom Zvuk na niekoľko spôsobov (2006).

Od narodenia národného buditeľa, politika a redaktora Andreja Radlinského uplynulo už 200 rokov. Spoločne so Štúrom, Hurbanom a Hodžom má veľký podiel na rozprúdení slovenského národného a kultúrneho života. Bol pri založení Matice slovenskej, je skutočným zakladateľom Spolku svätého Vojtecha. Jeho literárna činnosť je mnohostranná. Napísal, zostavil a vydal vyše 40 kníh.

V roku 1861 kandidoval do uhorského snemu za Bobrov, pre intrigy sa napokon kandidatúry vzdal. Škoda, lebo mal na tie časy pozoruhodný volebný program: rovnoprávnosť katolíkov a evanjelikov, rovnoprávnosť všetkých národov v Uhorsku, slovenské gymnázium pre Oravcov, Liptákov a Turčanov so sídlom v Ružomberku, založenie reálky a hospodárskej školy na Orave, výstavbu fabrík na Orave a podobne. Viac sa o jeho živote a diele dozviete z rozhlasového pásma Terézie Adamcovej z cyklu Slovo pre veriacich i neveriacich (1999). Účinkujú Jozef Šimonovič, Darina Vašíčková a Ján Valentík.

V týchto dňoch oslávi 78. narodeniny spisovateľ a maliar Ivan Szabó. Úspešný spisovateľ literatúry faktu je držiteľom Ceny Egona Ervina Kischa a Ceny Vojtecha Zamarovského za trvalý prínos do literatúry faktu. Hlboké sondy do ľudskej duše a medziľudských vzťahov čitateľa zasväcujú do niektorej atraktívnej oblasti vedy, techniky, politiky, kriminalistiky či historickej udalosti. Ivan Szabó je citlivý pozorovateľ a skúsený rozprávač faktov. A ako dobrý rozprávač sa predstaví aj v relácii Michala Tvarožka Vec verejná (2012).

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

 

Živé vysielanie
??:??